Controle op Pavijen

22 okt 2019
Medewerkers van de gemeente Culemborg, politie, brandweer en Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) hielden op 17 oktober 2019 een veiligheidscontrole bij bedrijfspanden. Ruim twintig bedrijven in Culemborg zijn gecontroleerd.

Bij een aantal bedrijven was de brandveiligheid niet op orde. Dat kwam vooral door blusmiddelen; 12 brandblussers en 4 brandhaspels waren verouderd of niet gekeurd. Er waren 3 lichte milieuovertredingen. Vooral bij de opslag of het gebruik van (gevaarlijke) stoffen zoals olie. Er was één geval van illegale bewoning. Tot slot werd vastgesteld dat er regelmatig handelsvoorraad van autobedrijven op de openbare weg staat geparkeerd. Dat is niet de bedoeling. Hier is in de toekomst extra aandacht voor.

De gemeente Culemborg, politie, brandweer en ODR blijven dit soort controles regelmatig uitvoeren. Daarbij letten ze niet alleen op veiligheid, maar ook of de openbare ruimte rondom de bedrijven netjes is. Deze actie komt onder andere door het maatregelenplan keurmerk Veilig Ondernemen.