Controle in bedrijfsverzamelgebouwen op Pavijen

28 okt 2021
""
Op dinsdag 26 oktober zijn 21 op papier leegstaande bedrijfsunits in bedrijfsverzamelgebouwen op bedrijventerrein Pavijen gecontroleerd of ze ook daadwerkelijk leeg staan.

In alle ruimtes vonden activiteiten plaats die niet stonden ingeschreven bij de Kamer van koophandel. Door de politie, brandweer en ODR is gecontroleerd of er voldaan werd aan alle eisen. Indien dit niet het geval was, volgt er een aanschrijving om voorzieningen te treffen. Ook krijgen ze een verzoek om de bedrijfsactiviteiten die plaatsvinden op dat adres in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.   

De gemeente vindt het belangrijk om zicht te houden op activiteiten die plaatsvinden in bedrijfsunits. Bedrijfsunits zijn  risicovolle plekken waar criminele activiteiten kunnen plaats vinden zoals bijvoorbeeld een drugslab of hennepkwekerijen. Drugslabs en hennepkwekerijen vormen een direct gevaar voor de omgeving door de aanwezigheid van chemicaliën en brandonveilige situaties.. Door regelmatig controles uit te voeren met onze partners houden we zicht op activiteiten en rechtmatig van deze activiteiten op bedrijventerrein Pavijen.

Melden

De gemeente Culemborg werkt nauw samen met de politie in de strijd tegen ondermijning, criminaliteit en drugshandel. Vermoedt u in uw omgeving productie van of handel in drugs? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Of geef het anoniem door via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.