Conceptbestuursakkoord naar de raad, inwoners kunnen ideeën inbrengen

3 mei 2022
Op dinsdag 3 mei verstuurden de fracties van Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 het conceptbestuursakkoord Samen aan de slag naar de gemeenteraad. Dit conceptbestuursakkoord bevat de plannen voor de gemeente Culemborg voor de periode 2022-2026. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen reageren op dit akkoord via Platform Culemborg. Deze reacties worden meegenomen bij het maken van het definitieve bestuursakkoord.

In de afgelopen weken onderhandelden de fracties van Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 onder begeleiding van formateur Dave Ensberg-Kleijkers over een akkoord voor de periode 2022-2026. De formatiegesprekken verliepen prettig en constructief.

De drie fractievoorzitters Johan van der Waal, Tim de Kroon en Dagmar Kusters: "We willen samen aan de slag voor onze stad waarin alle Culemborgers mee kunnen doen. Door meer betaalbare, passende en duurzame woningen te realiseren, ook in de stationsomgeving. Een centrale fietsroute tussen oost en west Culemborg, en goede en veilige routes voor het andere verkeer. Met laagdrempelige zorg en opvoedondersteuning, jongerenwerk op scholen en sport en cultuur voor iedereen voorkomen we problemen. Dankzij een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt brengen we gelijke kansen voor alle inwoners dichterbij. Dit en meer is te lezen in het conceptbestuursakkoord en staat nu open voor reacties!"

Reageren op het concept

Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 vinden het belangrijk om reacties op te halen op het conceptbestuursakkoord, voordat een definitief akkoord wordt gesloten. De andere zes fracties uit de gemeenteraad zijn uitgenodigd verrijkingen op het akkoord schriftelijk in te brengen.

Inwoners, ondernemers en organisaties uit Culemborg worden van harte uitgenodigd te reageren op het akkoord. Dat kan via Platform Culemborg: https://platform.culemborg.nl. Tot en met 15 mei is het mogelijk per hoofdstuk op het akkoord te reageren en ideeën mee te geven.

Bestuursakkoordmarkt op 11 mei

Op woensdag 11 mei van 19.30 tot 22.00 uur organiseren de fracties een bestuursakkoordmarkt in het stadhuis. Tijdens deze bijeenkomst kan iedereen binnen lopen om met fractieleden van Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 te praten over het akkoord.

Presentatie definitief bestuursakkoord

Na 15 mei bespreken de fracties van Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 de reacties op het conceptakkoord. Via Platform Culemborg en via een brief aan de gemeenteraad koppelen zij terug wat er met de verschillende reacties is gedaan. Op dinsdag 31 mei presenteren de fracties het definitieve bestuursakkoord. De benoeming van de nieuwe wethouders vindt plaats in de raadsvergadering op donderdag 9 juni.