Wethouder Schoutenweg - Belle van Zuylenlaan

Concept Transformatiekader Wethouder Schoutenweg – Belle van Zuylenlaan

10 oktober 2023
- nieuws

Voor de kantoren aan de van de Wethouder Schoutenweg – Belle van Zuylenlaan zijn richtlijnen gemaakt voor veranderingen in het gebruik. Deze staan in het concept Transformatiekader.

Uw reactie op het concept Transformatiekader

Maandag 9 oktober is het concept Transformatiekader gepresenteerd. U kunt daar op reageren. Het concept en de presentatie staan onderaan deze pagina

  • reageren kan tot en met woensdag 25 oktober 2023
  • uw reactie mailt u naar al.vader@culemborg.nl
  • vragen? Bel dan naar 0345 477 700 en vraag naar mevrouw Vader.

Verzoeken kantorenstrook en kavels

Langs de Wethouder Schoutenweg – Belle van Zuylenlaan is een langgerekte strook met kantoorgebouwen. De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken om kantoren uit deze strook te veranderen naar woonruimte. Dit zijn meestal wat kleinere projecten, die het college kan goedkeuren.

Naast verandering van bestaande kantoren zijn in de strook langs de Wethouder Schoutenweg twee lege kavels. Die zijn geschikt voor woningbouw.

  • Op de kavel aan de Brenkmanweg mag volgens het bestemmingsplan een kantoor komen. Deze kavel wordt als woningbouwkavel verkocht.
  • De kavel aan de Boschweg heeft een groenbestemming. Deze kavel wordt als woningbouwkavel verkocht. Voorwaarde is dat de initiatiefnemer een zeer duurzaam / vernieuwend project gaat realiseren; een ‘prestige’ project.

Richtlijnen nodig

Voor een gelijke behandeling zijn duidelijke richtlijnen nodig. Daarmee weten pandeigenaren en omwoners ook beter wat mogelijk is. In het Transformatiekader staat ook wat van de pandeigenaren gevraagd wordt. Bijvoorbeeld hoe zij de omwoners moet betrekken.

Hoe verder?

De reacties die we op de richtlijnen krijgen gebruiken we voor een definitief transformatiekader. Het college van B&W stelt de definitieve versie vast.