Commissie naamgeving

De commissie naamgeving adviseert het college van B&W over de naamgeving van wijken, buurten en straten in Culemborg. Zij houden hierbij rekening met de historie van Culemborg en de thema's van nieuwe wijken.

De commissie bestaat uit:

  • de portefeuillehouder vanuit het college van B&W (voorzitter)
  • drie burgers
  • een medewerker van de gemeente
  • een lid van de brandweer

De commissie komt minimaal een keer per jaar bijeen. Of wanneer de voorzitter of het college van B&W het nodig acht. De bijeenkomsten zijn openbaar.