Commissie bezwaarschriften

Wel of geen omgevingsvergunning? Wel of geen recht op subsidie? Zomaar twee onderwerpen waarover de gemeente dagelijks besluiten neemt. Niet iedereen is het altijd eens met deze besluiten. Dan heeft u de mogelijkheid om aan te kloppen bij de commissie bezwaarschriften.

Onafhankelijk

De commissie bezwaarschriften is een onafhankelijke commissie waar burgers en bedrijven bezwaar kunnen maken tegen een besluit van de gemeente. De commissie telt zeven leden. Inwoners van Culemborg met kennis van juridische en bestuurlijke zaken kunnen lid worden.

Werkwijze

Wanneer u bezwaar aantekent over een besluit van de gemeente bij deze commissie, belegt zij een zitting. Tijdens deze zitting luistert de commissie naar uw bezwaar en naar de burgemeester en/of de wethouders. De burgemeester en/of de wethouders worden in vrijwel alle gevallen vertegenwoordigd door een ambtenaar. Op basis van deze zitting geeft de commissie advies aan de burgemeester of aan het college van burgemeester en wethouder. Dan moeten zij beslissen of ze het advies toepassen in een nieuw besluit.

Zie ook: Bezwaar maken

Bezwarencommissie

De voorzitter van de bezwarencommissie maakt bekend dat op dinsdag 14 januari 2020 een openbare hoorzitting plaatsvindt:

  • 13.45 uur: Hoorzitting naar aanleiding van een bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van omgevingsdienst Rivierenland van 1 oktober 2019. Daarbij is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk gebruik van een voormalig pompstation aan de Rijksstraatweg als schoolgebouw.

De hoorzitting is in het gemeentehuis van Tiel, Ambtmanstraat 13 (van Kesselzaal). De stukken liggen voor belanghebbenden van woensdag 8 januari 2020 tot en met dinsdag 13 januari 2020 ter inzage bij de Afdeling Algemene Juridische Zaken. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de bezwarencommissie via 0344 637354 of via ajz@bvowb.nl.

Deze agenda is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.