College wil Culemborg structureel versterken

24 sep 2020
Het college van B&W stuurt vandaag een sluitende meerjarenbegroting naar de gemeenteraad. Naast de verwerking van de voor de zomer aangekondigde bezuinigingen, steekt het college in op de toekomstbestendigheid van de stad.

Wethouder van financiën Collin Stolwijk: “We hebben met elkaar een aantal pijnlijke besluiten moeten nemen. Die besluiten hebben ertoe geleid dat de basis weer op orde is.” Het college zocht daarbij ook naar ruimte om te investeren. Stolwijk: “Juist nu we door corona zien hoeveel kracht er in onze stad zit, willen we onze blik richten op het Culemborg van morgen. Daarom investeren we in de stad op drie gebieden die voor de toekomst belangrijk zijn: Sociale weerbaarheid, Wonen en werken en Duurzaamheid en groen.”

Toekomstbestendigheid

De kracht van inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties is in Culemborg groot. Stolwijk: “We willen dat Culemborg de plek blijft waar ruimte is om dingen uit te proberen, waar verbindingen en inclusie centraal staan en waar we op duurzame manieren werken aan de toekomstbestendigheid van onze stad.” Het college werkt daaraan langs drie lijnen:

  1. Duurzaamheid en groen, Wonen en werken en Sociale weerbaarheid. Stolwijk: “Duurzaam en groen, dan kun je denken aan meer groen in onze tuinen bijvoorbeeld. Of aan het verduurzamen van schoolgebouwen of aan het meenemen van bewoners in de energietransitie.”
  2. Culemborg als plek om te wonen en te werken is de tweede lijn. “Dan kun je bijvoorbeeld denken aan betere verbindingen tussen oost en west. Of het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven met ideeën voor het bouwen van huizen.”
  3. Tot slot investeert de gemeente in sociale weerbaarheid. Stolwijk: “We vinden het belangrijk dat onze inwoners weerbaar en zelfredzaam zijn. We investeren daarom in speelplekken voor kinderen en gaan samen met wijkgenoten aan de slag met de leefbaarheid en veiligheid in de Schoolhof. Ook willen we de sociale basis versterken. Het is belangrijk dat de mensen en organisaties die daarvan deel uitmaken elkaar op het juiste moment weten te vinden. Daarom zetten we in op goede samenwerking. Tussen zorg en onderwijs bijvoorbeeld.”

Investeren in tijden van bezuinigingen

Wethouder Stolwijk beseft dat de boodschap ook vreemd klinkt: investeren naast bezuinigen. Stolwijk legt uit: “De gemeente Culemborg heeft, net als andere gemeenten, te maken met aan de ene kant vaste jaarlijkse inkomsten en uitgaven. En er is geld dat de gemeente eenmalig mag besteden. Door bezuinigingen en verhoging van de inkomsten hebben we de jaarlijks terugkerende vaste lasten in balans gebracht met de jaarlijks terugkerende uitgaven.”

De gemeente heeft daarbij nog steeds een spaarpot voor incidentele uitgaven. Stolwijk: “Een deel van dat geld stellen we nu eenmalig beschikbaar voor investeringen in onze stad. Om Culemborg in deze tijd toch de impuls te geven die het met het oog op de toekomst nodig heeft.”   

Download de programmabegroting