College stopt met subsidie voor De Ontmoeting in BonVie

15 okt 2020
Afgelopen maart stelde het college van B&W een procesbegeleider aan in een laatste poging om te komen tot afspraken over het beheer van de ontmoetingsruimte in BonVie. Helaas zijn de betrokken partijen niet tot goede afspraken gekomen. Dat heeft het college doen besluiten tot het stopzetten van de huursubsidie die de gemeente jaarlijks voor deze ruimte aan ElkWelzijn verstrekt.

Opdracht

Meerdere keren schoven de drie bij deze ruimte betrokken partijen, eigenaar Kleurrijk Wonen, huurder ELK Welzijn en gebruiker Stichting Proeftuin, bij de procesbegeleider aan tafel. In verschillende samenstellingen. Ook wethouder Collin Stolwijk schoof vaak aan.

De opdracht die de partijen meekregen was om te komen tot een voorstel voor het beheer van de ontmoetingsruimte. Met als uitgangspunt dat de ruimte aan meerdere mensen of groepen ter beschikking staat. Dat de ruimte op een financieel transparante manier gebruikt en beheerd wordt. En dat dat gebeurt op basis van voor iedereen dezelfde en duidelijke gebruiksregels.

Subsidie

Sinds 2018 stelt de gemeente aan ElkWelzijn jaarlijks 50.000 euro subsidie beschikbaar om de huur van de ontmoetingsruimte te betalen. ElkWelzijn heeft daarbij de opdracht om de ontmoetingsruimte maximaal beschikbaar te stellen aan inwoners en maatschappelijke organisaties. Dit gaat om meer gebruikers dan alleen Stichting Proeftuin. Na het laatste gesprek gaf Stichting Proeftuin aan dat zij niet onder de regie van ElkWelzijn hun activiteiten willen voortzetten en dat zij met ElkWelzijn geen afspraken willen maken over medegebruik. Aan een soort proefperiode wilde Stichting Proeftuin ook niet meewerken.

Het college van B&W stelt vast dat de ultieme poging om met een externe, onafhankelijke procesbegeleider te komen tot een structurele oplossing voor De Ontmoeting is mislukt. Het college constateert dat het in deze omstandigheden voor ElkWelzijn niet mogelijk is om haar rol als regievoerder van deze ontmoetingsruimte en opdrachtnemer van de gemeente op een adequate wijze te vervullen. Het college ziet zich daarom genoodzaakt om de jaarlijkse huursubsidie voor de huur van deze ruimte stop te zetten.

Belang van ontmoeting

Het college blijft het belangrijk vinden dat mensen en groepen elkaar in Culemborg kunnen treffen. Voor persoonlijke ontmoeting of voor ontplooiing. Los van dit besluit blijft de gemeente zich hiervoor inspannen. Dat betekent ook dat de gemeente mensen of groepjes die door dit besluit op zoek moeten naar een andere plek, graag helpt om die plek te vinden.

De raadsinformatienotitie met daarin verslag van de procesbegeleider kunt u hier downloaden.