College stelt Transitievisie Warmte vast

22 dec 2021
Het college van B&W heeft de Transitievisie Warmte, een plan voor duurzame warmte, vastgesteld. In het plan staat op welke wijze huizen en gebouwen in Culemborg voor 2050 van het aardgas af kunnen. In het nationale klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten in Nederland een Transitievisie Warmte opstellen om op termijn over te stappen op duurzame energie.

Wethouder Joost Reus: ‘Dit is een belangrijke stap naar een duurzamer Culemborg. Samen met bewoners en ondernemers in een wijk gaan we kijken hoe de stap naar duurzame warmte gezet kan worden. Een eerste stap die iedereen al kan zetten is het besparen van warmteverbruik door bijvoorbeeld hun huis of pand te isoleren. Voordat we echt van het aardgas af gaan wilt het college dat er betaalbare maar ook haalbare alternatieven voor woningen en bedrijven zijn. Hiervoor hebben we tot 2050 de tijd’.

Warmteoplossingen per wijk

Per wijk is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in de toekomst van het aardgas te gaan. Afhankelijk van onder meer de woningdichtheid in een buurt en het bouwjaar van de huizen zijn er per wijk andere oplossingen. Sommige wijken komen mogelijk in aanmerking voor een collectieve oplossing zoals een warmtenet. Andere wijken zijn meer geschikt voor individuele oplossingen zoals bijvoorbeeld een warmtepomp.

Samen een uitvoeringsplan opstellen

Als vervolg op de Transitievisie Warmte wordt per buurt een buurtuitvoeringsplan opgesteld. Dit gaat de gemeente samen met de bewoners en de ondernemers doen. In een buurtuitvoeringsplan wordt ingezoomd op de situatie in een buurt of wijk. Hiermee wordt de keuze hoe van het aardgas af te gaan beter. In de Transitievisie Warmte zijn alleen mogelijke alternatieven op hoofdlijnen beschreven.

De visie wordt één keer in de vijf jaar aangepast. Als er in een buurt betere alternatieven zijn dan wordt dit in de visie gewijzigd. 

Meer informatie