College stelt procesbegeleider aan voor ontmoetingsruimte BonVie

5 mrt 2020
In een laatste poging om te komen tot afspraken over het beheer van ontmoetingsruimte De Ontmoeting in BonVie stelt het College van B&W een procesbegeleider aan. Sinds de opening in 2008 organiseren veel mensen met hart en ziel activiteiten voor buurtbewoners. Drie partijen, eigenaar Kleurrijk Wonen, huurder ELK Welzijn en gebruiker stichting De Proeftuin, bogen zich over het beheer van de ruimte. Zij komen daar samen niet uit. Wethouder Collin Stolwijk: “Het College ziet De Ontmoeting als plek voor maatschappelijke activiteiten voor en door de buurt. Een plek waar veel mensen en groepen gebruik van maken voor persoonlijke ontmoeting of ontplooiing.” Het College vindt het belangrijk dat De Ontmoeting aan meerdere mensen of groepen ter beschikking staat. En dat de ruimte op een financieel transparante manier gebruikt en beheerd wordt. Op basis van voor iedereen dezelfde en duidelijke gebruiksregels. Wethouder Collin Stolwijk: “Op dit moment is dit niet het geval. Het is nu aan deze partijen om daar samen uit te komen. Wij hopen dat een onafhankelijke procesbegeleider hen daarbij kan helpen.” 

Opdracht

De procesbegeleider krijgt een opdracht mee die bestaat uit twee delen. Allereerst verkent deze persoon bij de drie partijen of er voldoende bereidheid is om er samen uit te komen. Als dat het geval is, volgt een periode waarin de drie partijen samen tot een voorstel komen van hoe het beheer van de ontmoetingsruimte eruit gaat zien. De eerste verkenning gebeurt in maart. Als de partijen daarna met elkaar verder praten, verwacht het College eind mei een voorstel op tafel.