Collectieve beveiliging

Beveiligingsmaatregelen

De Stichting Pavijen heeft als doel de beveiliging van de bedrijven op het bedrijventerrein Pavijen te verbeteren en werkt daarnaast aan een schoon, heel en bereikbaar terrein.

Pro-actieve camerabewaking

Pavijen is voorzien van een pro-actieve camerabewaking. Bij iedere toegang tot het bedrijventerrein en op de belangrijkste kruisingen van het bedrijventerrein staan camera's. Deze zijn permanent actief. De alarmcentrale gebruikt ze binnen enkele seconden na alarm bij een deelnemend bedrijf voor observatie van vluchtwegen. Inbrekers maken daardoor op Pavijen geen kans ongezien weg te komen. Het signalement gaat direct naar de politie.

Voordelen bij deelname

Sinds het camerasysteem werkt, is er bij de deelnemende bedrijven nagenoeg geen poging tot inbraak meer ondernomen. Voor alle bedrijven op Pavijen is het aantal inbraken aanzienlijk lager dan voor de beveiliging. Naast een hogere preventie zijn ook alarmcentrale en alarmopvolging aanzienlijk goedkoper.

De Stichting heeft de alarmopvolging uitbesteed aan het op Pavijen aanwezige bedrijf Schipper Security BV. Hierdoor is er permanent een beveiligingswagen op het terrein. Bij de deelnemende bedrijven controleren zij actief op afwijkende zaken, lossen deze op en rapporteren dit, bijvoorbeeld bij openstaande ramen.

Bedrijven die vragen hebben over de beveiliging kunnen contact opnemen met het secretariaat van de stichting. Dit wordt uitgevoerd door Elly Schipper van Schipper Management Support:

Postbus 173
4100 AD Culemborg
secretariaat@pavijen.nl
www.pavijen.nl