Buurtpreventie

Samen met de buurtbewoners de buurt veilig houden. Help mee via Burgernet en Whatsapp Buurtpreventie.

Burgernet

Een veilige gemeente: daar maken we ons allemaal sterk voor. In samenwerking met de politie, brandweer, Openbaar Ministerie en ondernemers werkt de gemeente Culemborg aan veiligheid en leefbaarheid. Maar de belangrijkste partner bent ú! U kunt zelf een bijdrage leveren aan een prettige en leefbare woonomgeving. Meld u daarom aan voor Burgernet! U wordt Burgernetdeelnemer door u aan te melden. Dat kan via de Burgernetappexterne-link-icoon

Iets gezien? Dan belt u rechtstreeks met de meldkamer. Dat doet u via het gratis Burgernetnummer 0800-0011 of in de app via de "Bel met de politie" knop.

WhatsApp buurtpreventie

Een WABP-groep is een groep in de chat-app WhatsApp, Signal of Telegram met één of meer beheerders. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende situaties. Zoals een inbraak, vernielingen of een verdacht persoon in de buurt.

Buren beste vorm van veiligheid
Buren zijn de beste vorm van veiligheid. Het is voor hen belangrijk om te weten wat er in hun buurt speelt. Via een WhatsApp Buurtpreventie-groep kunnen buren hun buurt veilig houden en op een laagdrempelige manier veiliger maken. Het is de bedoeling dat buurtbewoners alleen alarmerende berichten plaatsen.

Stichting WABP
Stichting WABP is een landelijke stichting die WABP-groepen faciliteert en ondersteunt. Op wabp.nlexterne-link-icoon staat informatie over het starten en beheren van whatsapp-groepen. Het aanmelden van een groep is makkelijk. Na een nieuwe aanmelding is de groep direct te zien op de kaart van Culemborg.

WABP-bord aanvragen
Buurtbewoners kunnen ook een WABP-bord aanvragen voor in de buurt. Dit kan de beheerder van de bewonersgroep doen. Voorwaarde is, dat de beheerder van de bewonersgroep ingeschreven staat bij wabp.nlexterne-link-icoon.

Het aanvragen van een WABP-bord gaat als volgt:

  1. De beheerder van de bewonersgroep schrijft zich in op wabp.nlexterne-link-icoon.
  2. De beheerder van de bewonersgroep neemt contact op met de gemeente door te mailen naar veiligheid@culemborg.nl met het verzoek tot plaatsing van een WABP-bord en de gewenste locatie.
  3. De gemeente kijkt naar de ligging en noodzakelijkheid van het WABP-bord op deze locatie en neemt een besluit.
  4. De beheerder van de bewonersgroep ontvangt een reactie van de gemeente met het besluit over het verzoek tot plaatsing van een WABP-bord.
  5. Als de gemeente akkoord is met het verzoek, start de gemeente de procedure voor het plaatsen.

WABP-bord plaatsen
De gemeente plaatst 1 WABP-bord aan het begin van de straat en 1 WABP-bord aan het einde van de straat. De gemeente plaatst een WABP-bord onder een straatnaambord. In verband met de effectiviteit van de WABP-borden, is er een maximaal aantal WABP-borden gereserveerd per wijk. Het maximum aantal borden is 2 stuks per wijk.

Voor de verkeersveiligheid en de uniforme uitstraling is het niet de bedoeling, dat buurtbewoners zelf WABP-borden in de openbare ruimte plaatsen. Dit kan alleen door de gemeente worden gedaan. Zelf geplaatste borden zullen dan ook worden verwijderd.

Spelregels

Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Wij raden het aan een minimumleeftijd van 18 jaar in te stellen.

Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt. Afhankelijk van de grootte van uw wijk of buurt is het verstandig vooraf een omtrek te bepalen. 

Laat een beheerder van een BuurtWhatsApp uit een andere wijk deelnemen zodat hij of zij informatie tussen groepen kan uitwisselen. Hierdoor wordt het bereik van uw BuurtWhatsApp nog groter!

Informeer de lokale politie of uw wijkagent over dat u met BuurtWhatsApp bent gestart. Geef door wie de beheerder is. Met de wijkagent kan worden afgesproken over hoe het contact wordt gehouden.

De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid.

De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten

Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacyproblemen zal opleveren. Wees wel terughoudend met het delen van foto’s van personen.

Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Gebruik de appgroep dan ook alleen als alarmsysteem. 

SAAR is in Ede bedacht door politie en burger en betekent het volgende:

  • S = Signaleer  
  • A = Alarmeer 112
  • A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)  
  • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

Reageer alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon