Buurtpanel en corona

19 mei 2020
Veel buurtinitiatieven kunnen in deze tijd niet doorgaan. Vooral buurtbarbecues en straatfeesten, maar ook stedelijke initiatieven waar veel mensen bij elkaar komen, zijn nu niet toegestaan.
logo buurtpanel
Misschien heeft u iets bedacht voor u en uw omgeving waarbij niet fysiek meerdere mensen bij elkaar komen. Bijvoorbeeld een initiatief dat juist nu in coronatijd extra waardevol is. Aarzel dan niet om die aanvraag in te dienen. Zo’n aanvraag behandelen de buurtpanelleden met voorrang via app of email, buiten de standaard vergaderingen om.

 

De buurtpanelleden proberen om de standaard vergaderingen via videobellen door te laten gaan. Tijdens die vergaderingen behandelen zij aanvragen die niet coronagerelateerd zijn. Of waar geen tijdsdruk op zit.

Ook het buurtpanel houdt zich aan de richtlijnen van de overheid rond covid-19. Aanvragen die strijdig zijn met deze richtlijnen kunnen niet in behandeling worden genomen.

De leden van het buurtpanel wensen u een goede gezondheid en hopen met u op betere tijden.