Buurt Informatie Punt Bolderburen

17 jul 2019
Het Buurt Informatie Punt (BIP) helpt met uw vragen, zorgen en ideeën over bijvoorbeeld uw wijk, regelingen of vrijwilligerswerk. Het BIP zit in Buurtcentrum Bolderburen.
BuurtInformatiePunt
Het Buurt Informatie Punt is elke maandag open van 14.30 – 15.30 uur. En elke eerste maandag van de maand van 19.00 – 20.00 uur. Op de maandagavonden is de Formulierenbrigade er ook.

Er is een zomerstop van maandag 29 juli t/m 9 augustus 2019. Vanaf maandag 12 augustus is het BIP weer iedere maandag open.

Bezetting Buurt Informatie Punt (BIP)

ElkWelzijn, het Leefbaar wijkteam en het Sociaal wijkteam bemensen het BIP. Zij wisselen elkaar af. De ene week is er een wijkagent, de andere week iemand van Kleurrijk Wonen of een wijkverpleegkundige. Er is altijd een wijkcoach van ElkWelzijn bij.

Wijkcoach Karin Burgers: “Tijdens het spreekuur heb ik een buurtbewoner op de hoogte gebracht van een buurtactiviteit. En ook iemand verwezen naar de DoeMee-regeling en het Jeugdsportfonds. Ik hoop dat er meer mensen naar het informatiepunt komen.”

Voor meer informatie over het BIP kunt u bellen met Alice Versluis, telefoonnummer 06 14 24 55 05.