Botulisme in gracht Burgemeester Keestrasingel en Triosingel/Stationssingel

21 aug 2020
Waterschap Rivierenland heeft in twee grachten in Culemborg botulisme vastgesteld. Het gaat om de gracht langs de Burgemeester Keestrasingel en de Triosingel/Stationssingel. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst. Vooralsnog zijn dit de twee enige locaties. Het waterschap houdt de waterkwaliteit goed in de gaten.

Wat is botulisme?

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging en wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie wordt actief in ondiep water waarin de temperatuur boven de 20 graden Celsius uitkomt. De bacterie produceert dan een zenuwgif dat verlammend werkt op de spieren van vissen en watervogels. De kadavers van deze dieren zijn een bron van besmetting en moeten snel worden opgeruimd.

De gemeente zorgt ervoor dat de kadavers van de dieren worden opgeruimd. Verder zijn er geen maatregelen die de gemeente of het waterschap tegen botulisme kan ondernemen. De bacterie verdwijnt vanzelf als het minder warm wordt. 

Wat betekent dit voor u?

Voor mensen vormt botulisme ook een gevaar. Raak zieke en dode dieren daarom niet aan en ruim zelf geen kadavers op. Laat honden niet zwemmen op plaatsen waar botulisme is vastgesteld. Verder wordt het afgeraden te vissen in water waar botulisme is geconstateerd. Ziet u dode vissen, eenden of andere dieren rond het water? Meld dit dan bij de gemeente of Waterschap Rivierenland: 0344-64 9090.