Botulisme in de gracht langs de Burgemeester Keestrasingel / Molenwal

13 sep 2019
Waterschap Rivierenland heeft in de gracht langs de Burgemeester Keestrasingel / Molenwal botulisme vastgesteld. De gemeente heeft waarschuwingsborden geplaatst. Dit is nu de enige plek in Culemborg waar botulisme is. Het waterschap houdt de kwaliteit van de wateren goed in de gaten.

Wat is botulisme?

Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging en wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20 graden Celsius uitkomt. De bacterie produceert dan een zenuwgif dat verlammend werkt op de spieren van vissen en watervogels. De kadavers van deze dieren zijn een bron van besmetting en moeten snel worden opgeruimd.

De gemeente ruimt de kadavers van de dieren op. Verder zijn er geen maatregelen die het waterschap tegen botulisme kan ondernemen. De bacterie verdwijnt vanzelf als het minder warm wordt.

Wat kunt u doen?

Raak de zieke en dode dieren niet aan en ruim zelf geen kadavers op. Laat honden niet zwemmen op plaatsen waar botulisme is vastgesteld. Het wordt ook afgeraden om te vissen in de gracht.

Ziet u dode vissen en eenden? Meld dit dan bij de gemeente (melding doen) of Waterschap Rivierenland (0344 649090).