Bonvie

Op de begane grond van Bonvie is in 2023 veel veranderd. Naast bestaande gebruikers zoals Syndion, een fysiotherapiepraktijk en de Logopedie Kinderpraktijk, heeft het Sociaal Team Culemborg nu een prominentere plek gekregen. Aanpassingen zijn gemaakt om aan de wensen van de verschillende gebruikers te voldoen. Er staat een verbouwing gepland tegen eind 2024, inclusief de ontwikkeling van de ontmoetingsruimte.

Verbindende schakel in West

De gemeente heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten met Kleurrijk Wonen voor de locatie Bonvie. We willen van Bonvie een fijn, herkenbaar en laagdrempelig wijksteunpunt maken voor de komende 10-15 jaar. Waar inwoners graag naartoe gaan voor een kopje koffie of een activiteit. En waar u met uw zorgen of vragen terecht kunt bij het Sociaal Team Culemborg. Wijkpunt West als verbindende schakel in de wijk West, daar werken we aan. 

Sociaal Team Culemborg

Sinds een aantal jaar zit het Sociaal Team Culemborg in Bonvie (voorheen Sociaal Wijkteam). Het Sociaal Team Culemborg is er voor iedereen met vragen over zorg, welzijn, opvoeden en rondkomen. ElkWelzijn, Santé Partners, Stichting MEE en de gemeente Culemborg werken hierin samen. We hebben een locatie in de Salaamander in Oost en Bonvie in West. Het Sociaal Team in West gaat de ruimte uitbreiden, zodat meer medewerkers hier een werkplek kunnen krijgen. Ook komt er meer ruimte voor bijvoorbeeld informatievoorzieningen aan bewoners. En extra spreekkamers voor het contact met degenen die ondersteuning nodig hebben. Begin 2024 is een deel van de werkzaamheden klaar, zodat de dienstverlening op korte termijn op orde komt. Zo kunnen wij ook vanuit Bonvie goede hulp en ondersteuning bieden aan de inwoners van Culemborg.

Ontmoeten in Bonvie

De ontmoetingsruimte van Bonvieexterne-link-icoon krijgt ook een nieuwe impuls. De ruimte wordt opgeknapt en sfeervoller gemaakt. En er komen steeds meer activiteiten. De bedoeling is dat iedereen makkelijk kan binnenlopen voor een praatje of kan aanschuiven voor een activiteit. In 2024 gaan we hier samen meer vorm aan geven. Heeft u een goed idee voor uw wijk of wilt u vrijwilliger worden op deze locatie, dan kunt u aankloppen bij de wijkcoach van ElkWelzijn. ElkWelzijn ondersteunt bij de vormgeving van de ontmoetingsfunctie. Ook nu zijn er al activiteiten in de ontmoetingsruimte in Bonvie, zoals een koffie-inloop, zumba of biljarten. Loop gerust binnen voor meer informatie.

Verbouwing

Kleurrijk Wonen gaat de begane grond van Bonvie verbouwen. Vooral vanwege de behoefte van Syndion, maar ook de (toekomstige) wensen voor het Sociaal Team en de ontmoetingsruimte worden meegenomen. Wanneer de verbouwing exact start, kan Kleurrijk Wonen nog niet aangeven. Het streven is eind 2024.