Bomen snoeien

18 apr 2019
De komende tijd snoeit de gemeente bomen op diverse plekken in de stad.
  • Op dinsdag 23 en woensdag 24 april 2019 snoeit de gemeente Culemborg de platanen langs de Achterweg. Tussen de kruising met de Wilhelminadreef en de begraafplaats. De weg is op beide dagen gesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding via de Lange Dreef.

Het snoeien gebeurt volgens het snoeibeleid van de gemeente.

Bomen Lalainglaan

Al in 2016 heeft de gemeente Culemborg het bedrijf Boomtotaalzorg gevraagd onderzoek te doen naar de conditie en levensverwachting van de goudessen in de  Anthony van Lalainglaan. Uit dit onderzoek bleek toen dat ongeveer 50 procent van de bomen in een slechte conditie verkeerde. De rest van de bomen verkeerde in een matige conditie. Dat is mede veroorzaakt door het graven rondom de bomen, zoals bij het aanleggen van de natuurvriendelijke oever en de reconstructie van de weg. Het advies was toen om de helft van de bomen te vervangen en de andere helft na een aantal jaren. De gemeente wilde de bomenrij nog een kans geven en heeft de bomen gesnoeid. De hoop was dat de bomen mede daardoor zouden herstellen.

Advies: bomen kappen en nieuwe planten

Tijdens een vervolgonderzoek in 2017/2018 werd echter vastgesteld dat de bomen aangetast waren door de essentaksterfte. De gemeente heeft toen aan Boomtotaalzorg gevraagd de bomen opnieuw te inspecteren. Helaas bleek dat de conditie van de bomen in 2 jaar tijd sterk was verslechterd. Het advies van Boomtotaalzorg was dan ook om alle bomen te kappen en nieuwe bomen aan te planten.  

Herplant in het najaar

De gemeente is bezig met een plan voor het plaatsen van nieuwe bomen. Het exacte aantal nieuwe bomen is nog niet bekend, maar ligt rond het aantal gekapte bomen. De nieuwe bomen worden in het najaar van 2019 geplant. Zodra het beplantingsplan er is worden de bewoners daarover geïnformeerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via 0345 477 700 of info@culemborg.nl.