Bodycam voor jeugdboa’s

22 nov 2021
De bodycam wordt definitief toegevoegd aan het uniform van de jeugdboa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar).

Van november 2020 tot en met maart 2021 droegen de jeugdboa’s een bodycam. Na deze proefperiode bleek dat de bodycam helpt bij de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de jeugdboa’s. Doordat beelden vastgelegd kunnen worden, zijn personen zich meer bewust van hun gedrag.

Eind november is de invoering van de bodycams definitief. “Tijdens hun werk krijgen de jeugdboa’s helaas soms te maken met verbaal en fysiek geweld. Dat kan natuurlijk niet. Zij moeten hun werk veilig kunnen doen. De bodycams zijn een middel om de veiligheid te vergroten”, zegt burgemeester Gerdo van Grootheest.    

De bodycam

De bodycam zit zichtbaar vast aan het uniform van de jeugdboa. Het neemt de gebeurtenissen waar van een jeugdboa tijdens haar of zijn werk. De boa mag de camera mag alleen aanzetten in de openbare ruimte of openbare gebouwen. En alleen bij situaties die (dreigen te) escaleren. Als het mogelijk is, kondigt de boa aan dat de camera wordt aangezet. Het gebruik van de bodycam is opgenomen in een protocol volgens de wet- en regelgeving over privacy.

Jeugdboa’s

De jeugdboa’s onderhouden contact met jongeren op straat. Zij handelen vanuit de leefwereld van jongeren. Om zo in verbinding met jongeren te staan en overlast tegen te gaan. Boa’s spreken jongeren aan op hun gedrag, verwijzen hen naar de speciale hangplekken in de stad of naar hulpverlening bij problemen thuis of op school. En zij treden op bij incidenten. Zo verbeteren we samen de leefbaarheid op straat voor onze inwoners. De jeugdboa’s hebben samen met speciale jeugdagenten en jongerenwerkers een belangrijke rol voor de Culemborgse jongeren.