Bodycam jeugdboa’s

Jeugdboa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) dragen een bodycam. De bodycam helpt bij de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de jeugdboa’s. Doordat beelden vastgelegd kunnen worden, zijn personen zich meer bewust van hun gedrag.

Beelden bekijken

De beelden die met de bodycams van de jeugdboa’s worden gemaakt, worden maximaal 14 dagen bewaard. Iemand die gefilmd is door een bodycam van de jeugdboa’s kan verzoeken om de beelden te bekijken. Een verzoek om camerabeelden te zien stuur je schriftelijk naar:

gemeente Culemborg
t.a.v. coördinator toezicht en handhaving
Ridderstraat 250
Postbus 136
4100 AC Culemborg

of via e-mail naar info@culemborg.nl

Voowaarden

Dit zijn de voorwaarden voor het bekijken van camerabeelden van de boa’s:

  • De verzoeker heeft aantoonbaar belang bij inzage van de beelden
  • De verzoeker moet (vermoedelijk) zijn opgenomen met de bodycam.
  • Voorafgaand aan het bekijken van de beelden moet de betrokkene of gemachtigde een geldig identiteitsbewijs laten zien.
  • De beelden worden samen met de coördinator en eventueel ook de jeugdboa bekeken.
  • Een betrokkene of belangenbehartiger ontvangt nooit een kopie
  • Het is niet toegestaan om foto’s, geluidsopnames of beeldmateriaal te maken. Indien dit gebeurt, wordt het bekijken van de beelden direct gestopt.