Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Ook mensen met bijvoorbeeld een minimumloon of AOW-uitkering.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die bijzonder zijn en die u echt moet maken. Het gaat over kosten die niet dagelijks voorkomen en noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld kosten van een advocaat, sommige reiskosten en de kosten voor bewindvoering.

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van uw persoonlijke en financiële situatie. De gemeente kijkt naar de volgende vragen:

 • Gaat u de kosten ook echt maken?
 • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen waarbij er een urgentieverklaring is of een medische verklaring)?
 • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
 • Heeft u niet kunnen sparen?
 • Is er geen andere organisatie die de kosten betaalt?

Tijdelijk verhoging bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag
Deze verhogingen gelden vanaf 1 januari 2023 voor de duur van een jaar.

 • We verhogen de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand van 110% naar 130% van de bijstandsnorm.
 • We verhogen de individuele inkomenstoeslag van 110% naar 120% van de bijstandsnorm.
 • We verruimen de individuele inkomenstoeslag van 40% naar 50% van de bijstandsnorm.

Bijzondere bijstand is niet voor kosten die iedereen heeft, zoals huur, energielasten, telefoonkosten, kleding, kosten identiteitsbewijs en schade. Twijfelt u? Neemt u dan contact met ons op.

Voorwaarden om bijzondere bijstand te krijgen

 • U moet in Culemborg wonen.
 • U krijgt bijzondere bijstand niet meer achteraf verstrekt. Let er daarom op dat u op tijd uw aanvraag indient bij de gemeente. Alleen kosten die u minder dan 3 maanden geleden moest maken worden vergoed. Voor kosten van bewindvoering kunt u een aanvraag indienen tot 3 maanden nadat de rechter uitspraak heeft gedaan.
 • Bijzondere bijstand is voor inwoners met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm. Verdient u meer, dan moet u een deel van de extra kosten zelf bijdragen. (Kijk voor de inkomensgrens onder Meer informatie)
 • U krijgt geen bijzondere bijstand als u meer dan € 6.225,- bezit als u alleenstaand bent. Als echtpaar of alleenstaande ouder mag u niet meer dan € 12.450,- bezitten.
 • Als u rechtshulp nodig heeft, neemt u dan eerst contact op met het Juridisch Loket voor een gratis advies, voordat u een advocaat benadert. Zij verwijzen u door naar een advocaat. Ook krijgt u dan een  korting op de eigen bijdrage.
  - telefoonnummer Juridisch Loket: 0800-8020
  - website Juridisch Loket: www.juridischloket.nl 

Lees ook hieronder de beleidsregels bijzondere bijstand 2020.

Wilt u meer weten? Bel dan met afdeling bijzondere bijstand van de gemeente Culemborg, telefoon 0345 477 700. Maandag tot en met donderdag van 09.00 - 13.00 uur en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Download u dan het formulier. Print deze uit en stuur deze ingevuld met de gevraagde bewijstukken naar ons op.

Hulp bij het invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade.