Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Ook mensen met bijvoorbeeld een minimumloon of AOW-uitkering.

Waarom bijzondere bijstand?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die bijzonder zijn en die u echt moet maken. Het gaat over kosten die niet dagelijks voorkomen en noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld kosten van een advocaat, sommige reiskosten en de kosten voor bewindvoering.

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van uw persoonlijke en financiële situatie. De gemeente kijkt naar de volgende vragen:

 • Gaat u de kosten ook echt maken?
 • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen waarbij er een urgentieverklaring is of een medische verklaring)?
 • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
 • Heeft u niet kunnen sparen?
 • Is er geen andere organisatie die de kosten betaalt?

Bijzondere bijstand is niet voor kosten die iedereen heeft, zoals huur, energielasten, telefoonkosten, kleding, kosten identiteitsbewijs en schade. Twijfelt u? Neemt u dan contact met ons op.

Voorwaarden

 • U moet in Culemborg wonen.
 • U krijgt bijzondere bijstand niet meer achteraf verstrekt. Let er daarom op dat u op tijd uw aanvraag indient bij de gemeente. Alleen kosten die u minder dan 3 maanden geleden moest maken worden vergoed. Voor kosten van bewindvoering gelden andere voorwaarden. Lees deze in onze beleidsregels bijzondere bijstandexterne-link-icoon.
 • Bijzondere bijstand is voor inwoners met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm. Verdient u meer, dan moet u een deel van de extra kosten zelf bijdragen.
 • U krijgt geen bijzondere bijstand als u meer dan € 7.605,- bezit als u alleenstaand bent. Als echtpaar of alleenstaande ouder mag u niet meer dan € 15.210,- bezitten.
 • Als u rechtshulp nodig heeft, neemt u dan eerst contact op met het Juridisch Loket voor een gratis advies, voordat u een advocaat benadert. Zij verwijzen u door naar een advocaat. Ook krijgt u dan een  korting op de eigen bijdrage.

Tijdelijke verhoging in 2023 en begin 2024

De bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag zijn tijdelijk verhoogd. Deze verhogingen gelden vanaf 1 januari 2023 voor de duur van een jaar. Begin 2024 neemt de raad een nieuw besluit over de inkomensgrenzen.

 • We verhogen de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand van 110% naar 130% van de bijstandsnorm.
 • We verhogen de individuele inkomenstoeslag van 110% naar 120% van de bijstandsnorm.
 • We verruimen de individuele inkomenstoeslag van 40% naar 50% van de bijstandsnorm.

Bijzondere bijstand is niet voor kosten die iedereen heeft, zoals huur, energielasten, telefoonkosten, kleding, kosten identiteitsbewijs en schade. Twijfelt u? Neemt u dan contact met ons op.

Aanvragen

Wilt u meer weten? Bel dan met afdeling bijzondere bijstand van de gemeente Culemborg, telefoon 0345 477 700.

 • maandag en woensdag van 09.30 - 12.30 uur
 • vrijdag van 09.30 - 12.00 uur

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Download u dan het formulier. Print deze uit en stuur deze ingevuld met de gevraagde bewijstukken naar ons op.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u terecht bij de formulierenbrigadeexterne-link-icoon.