Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Ook mensen met bijvoorbeeld een minimumloon of AOW-uitkering.

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die bijzonder zijn en die u echt moet maken. Het gaat over kosten die niet dagelijks voorkomen en noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld kosten van een advocaat, sommige reiskosten en de kosten voor bewindvoering.

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van uw persoonlijke en financiële situatie. De gemeente kijkt naar de volgende vragen:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen waarbij er een urgentieverklaring is of een medische verklaring)?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Heeft u niet kunnen sparen?
  • Is er geen andere organisatie die de kosten betaalt?

Bijzondere bijstand is niet voor kosten die iedereen heeft, zoals huur, energielasten, telefoonkosten, kleding, kosten identiteitsbewijs en schade. Twijfelt u? Neemt u dan contact met ons op.

Voorwaarden om bijzondere bijstand te krijgen

  • U moet in Culemborg wonen.
  • U krijgt bijzondere bijstand niet meer achteraf verstrekt. Let er daarom op dat u op tijd uw aanvraag indient bij de gemeente. Alleen kosten die u minder dan 3 maanden geleden moest maken worden vergoed. Voor kosten van bewindvoering kunt u een aanvraag indienen tot 3 maanden nadat de rechter uitspraak heeft gedaan.
  • Bijzondere bijstand is voor inwoners met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm. Verdient u meer, dan moet u een deel van de extra kosten zelf bijdragen. (Kijk voor de inkomensgrens onder Meer informatie)
  • U krijgt geen bijzondere bijstand als u meer dan € 6.225,- bezit als u alleenstaand bent. Als echtpaar of alleenstaande ouder mag u niet meer dan € 12.450,- bezitten.
  • Als u rechtshulp nodig heeft, neemt u dan eerst contact op met het Juridisch Loket (telefoonnummer 0900-8020 voor een gratis advies, voordat u een advocaat benadert. Zij verwijzen u door naar een advocaat. Ook krijgt u dan een  korting op de eigen bijdrage.

Lees ook hieronder de beleidsregels bijzondere bijstand 2020.

Twijfelt u of u bijzondere bijstand kunt ontvangen of heeft u vragen over bijzondere bijstand? Neem dan contact op met een van de medewerkers van bijzondere bijstand. Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer (0345) 477 700.

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Download u dan het formulier. Print deze uit en stuur deze ingevuld met de gevraagde bewijstukken naar ons op.

Hulp bij het invullen aanvraagformulier

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade.