Bijhouding Basisregistratie Personen (BRP)

9 apr 2019
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ambtshalve vertrekgegevens op te nemen van I.I. Bayerl.