Bijdrageregeling Culemborg en internationale samenwerking

2 jul 2019
Het college van B&W stelde op 25 juni de Bijdrageregeling Culemborg en internationale samenwerking vast. Deze regeling loopt tot 31 december 2022.

Lokale organisaties of personen kunnen aanvragen indienen voor financiële ondersteuning bij de uitvoering van projecten en activiteiten. Die moeten in de lijn zijn van de doelen die deze organisaties nastreven in internationale samenwerking.

Lees meer over deze regeling en hoe u een bijdrage kunt aanvragen