Bewonersplatform Windwinning Culemborg

9 jul 2019
Windwinning Culemborg wil van en voor Culemborgers zijn. En Windwinning Culemborg wil de eerlijkste windwinning van Nederland zijn.
windwinning
Om deze ontwikkeling zo goed mogelijk voor te bereiden en de plannen zo sterk mogelijk te maken, kunnen bewoners rond het plangebied meedenken in een Bewonersplatform. Dit platform is mede tot stand gekomen op initiatief van omwonenden in het gebied. 

 

Het plan

Het plan is om in 2020 zes tot acht nieuwe windmolens te bouwen ten zuiden van de N320. Deze molens kunnen een grote bijdrage leveren aan de Culemborgse ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Want Windwinning Culemborg kan goed zijn voor het opwekken van groene energie voor zo’n 17.000 huishoudens.

Bewonersplatform start op 15 juli

Op 15 juli om 20.00 uur is de oprichting  van het Bewonersplatform. In dit platform kunnen inwoners meepraten over Windwinning Culemborg. Deskundigen van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) ondersteunen het platform. Bewoners rond het plangebied zijn van harte uitgenodigd om lid te worden van het Bewonersplatform.

In september gaat ook de Gebiedstafel Windwinning Culemborg van start. Deze Gebiedstafel is betrokken bij alle ontwikkelingen rond de Windwinning. Aan de Gebiedstafel neemt een afvaardiging van het Bewonersplatform deel.

Meedenken = meedoen

Heeft u  belangstelling voor het Bewonersplatform? U bent welkom op 15 juli om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) bij Wijkvereniging ’t Veld, Rietveldseweg 31. Meer informatie staat op www.windwinningculemborg.nl.