Bewonersavond groene gebied tussen Prijsseweg en Betsy Perkweg

22 aug 2019
Hoe kunnen we het groene gebied tussen de Prijsseweg en de Betsy Perkweg het beste inrichten? Daarover wil de gemeente Culemborg graag met bewoners in gesprek. Buurtbewoners zijn van harte welkom op de bewonersavond op dinsdag 27 augustus van 19.30 uur tot 21.00 uur. De bewonersavond vindt plaats in de R.K. Augustinusschool, Johanna Naberpad 1 in Culemborg.

Programma

Tijdens de avond halen we zo veel mogelijk ideeën, opmerkingen en wensen van bewoners op. Er is volop ruimte om deze met elkaar te delen. Wethouder Joost Reus opent de avond. Naast Joost Reus is ook de wijkmanager, de landschapsarchitect en het projectteam van de gemeente Culemborg aanwezig om uw suggesties en vragen kwijt te kunnen. De gemeente vertelt deze avond ook welke afspraken de gemeente Culemborg met het Waterschap Rivierenland heeft gemaakt over de waterkwaliteit- en kwantiteit  in Culemborg. Om dit op peil te houden zijn er maatregelen nodig. Voor die maatregelen is ook plek nodig in het nieuwe ontwerp voor het groene gebied tussen de Prijsseweg en de Betsy Perkweg.

Ontwerp

Met de informatie die wij op 27 augustus verzamelen gaat onze landschapsarchitect aan de slag. Op deze manier komen we tot een gezamenlijk ontwerp. Dat aansluit bij wensen van bewoners en voldoet aan de opdracht vanuit het waterschap.