Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.

Wanneer is een bewijs van Nederlanderschap nodig?

U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u:

  • naar het buitenland verhuist;
  • gaat trouwen;
  • solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur.

Aanvragen

U vraagt het bewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u het bewijs nodig hebt voor een instelling in het buitenland, kunt u een meertalig bewijs aanvragen.

Als u het bewijs online aanvraagt, stuurt de gemeente het naar uw huisadres. Dit duurt enkele dagen.

Iemand machtigen

Wilt u iemand anders het bewijs van Nederlanderschap voor u laten ophalen? Maak een brief met de volgende informatie:

  • waarom u het bewijs van Nederlanderschap nodig hebt
  • wie de gemachtigde is (deze persoon moet meerderjarig zijn);
  • uw handtekening;
  • de handtekening van de gemachtigde.

De gemachtigde neemt deze brief mee naar de gemeente sámen met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde;
  • pinpas om te betalen.

Kosten

BewijsPrijs
Bewijs van Nederlanderschap€ 17,40