Beveiliging computersystemen

Heeft u een zwakke plek in de ICT-beveiliging ontdekt? Geef het aan ons door met het formulier Responsible Disclosure. Hiermee helpt u om misbruik tegen te gaan en de veiligheid van ICT-systemen te verhogen. Iedereen kan een melding doorgeven.

Melding doen

De gemeente Culemborg neemt uitgebreide maatregelen om haar computersystemen goed te beveiligen. Toch kunnen ook onze systemen (een) zwakke plek(ken) hebben. Als u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, horen wij dit graag van u. Wij kunnen dan snel gepaste maatregelen nemen. Geeft u een melding door, dan gaat u akkoord met de voorwaarden die hieronder staan.

Geef in uw melding voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Maar bij meer ingewikkelde kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Geef alleen informatie door die we kunnen controleren en die gaan over de door u opgemerkte kwetsbaarheid. We willen geen reclame voor specifieke (beveiligings)producten.

Wij reageren binnen 3 werkdagen op een melding. Met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing. Wij lossen het door u gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op.

Voorwaarden

Deze handelingen zijn niet toegestaan:

  • Plaatsen van malware, niet op onze systemen en niet op die van anderen.
  • Het ‘bruteforcen’ van toegang tot systemen.
  • Gebruik maken van social engineering. Behalve als dat strikt noodzakelijk is om te laten zien dat medewerkers met toegang tot gevoelige gegevens in het algemeen (ernstig) tekortschieten in hun plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dat betekent dat het, op een totaal legale manier (dus niet via chantage of iets dergelijks), in het algemeen te makkelijk is om hen over te halen bepaalde gegevens aan onbevoegden te geven. U zorgt daarbij logischerwijs de betreffende medewerkers zelf niet te schaden. Uw bevindingen zijn alleen gericht op het aantonen van kennelijke problemen in de procedures en werkwijze binnen de gemeente. Niet op het schaden van individuele personen die bij de gemeente werken.
  • Openbaar maken of aan derden geven van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het is opgelost.
  • Handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (zoals inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, is bijvoorbeeld een ‘directory listing’ meestal voldoende. Aanpassen of verwijderen van gegevens in het systeem is nóóit toegestaan.
  • Openbaar maken of aan derden geven van gegevens met een vertrouwelijk karakter, zoals privacygevoelige gegevens.
  • Gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
  • Het op wat voor (andere) manier dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet, doen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen u. Dan spannen we ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aan.

Als blijkt dat u zich niet aan een van de voorwaarden hebt gehouden, kunnen wij besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen. Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden. Behalve als wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.