Bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ ondertekend

31 mei 2022
De fracties van Culemborg van Nu, GroenLinks en D66 ondertekenden dinsdagavond 31 mei het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Samen aan de Slag’.

Na ondertekening overhandigden de fractievoorzitters Johan van der Waal, Tim de Kroon en Dagmar Kusters het akkoord aan burgemeester Gerdo van Grootheest en aan een aantal leden van de Kinderraad. Het bestuursakkoord bevat de plannen voor de gemeente Culemborg voor de periode 2022-2026. 

Begin mei presenteerden de drie fracties al een conceptakkoord. Zij nodigden vervolgens de andere zes raadsfracties én inwoners, ondernemers en organisaties uit hierop te reageren. Dit kon schriftelijk, via het participatieplatform Platform Culemborg en tijdens de Bestuursakkoord-markt op 11 mei. Er zijn circa 100 reacties ontvangen en dit leidde tot de huidige definitieve versie van het akkoord. De gemeenteraad bespreekt het akkoord in de raadsvergadering van 9 juni. Dan worden ook de  kandidaat-wethouders voorgedragen voor benoeming. 

 

infographic bestuursakkoord 2022-2026