Organisatie en bestuur

Accommodatieloket

Huren van ruimtes in de Salaamander, buitensportaccommodaties of sporthal Interweij

link naar accommodatieloket

Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad, vergaderingen gemeenteraad, raadsstukken, kinderraad, rekenkamercommissie

link naar gemeenteraad

Adviesraden

link naar adviesraden

Commissies bezwaarschriften, naamgeving, monumenten en welstand, Adviesraad Sociaal Domein, milieuadviesraad, sportadviesraad

Beleid en regels

Beleidsregels en -plannen, Verordeningen, Privacyreglement

Beleid en regels

Griffie

link naar griffie

De griffier is er voor de raad. Hij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staan de griffier en de medewerkers van de griffie de raadsleden bij.

Werken bij de gemeente

link naar vacatures

Vacatures, stages, solliciteren bij de gemeente, organisatie.

Bekendmakingen / publicaties

Hieronder vindt u de bekendmakingen die door gemeente Culemborg zijn gepubliceerd. Bij elke afzonderlijke bekendmaking staat de termijn waarbinnen eventueel bezwaar ingediend kan worden.

link naar bekendmakingen

College van B&W

Werkwijze en contact college van B&W, vergaderingen college van B&W

link naar college van B&W

Bezwaar maken

link naar bezwaar maken

Als een van genoemde besluiten u rechtstreeks als belanghebbende treft, dan kunt u een bezwaarschrift in te dienen.

Pagina opties