Bestemmingsplannen

Met bestemmingsplannen legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. De plannen regelen waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Het is het enige plan voor ruimtelijke ordening dat rechten en plichten vastlegt. Iedereen is dan ook aan het plan gebonden: niet alleen de bewoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan is geen uitvoeringsplan (een verplichting om iets te doen) maar het kan wel ontwikkelingen (bijvoorbeeld bouwplannen) mogelijk maken of tegen gaan. 

Digitaal in te zien

Gemeentelijk

Vrijwel alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen zijn op een eenvoudige manier digitaal toegankelijk.

Via het keuzemenu kunt u diverse ruimtelijke plannen en ook de structuurvisie bekijken. Op deze website vindt u alleen de ruimtelijke plannen van de gemeente die nu gelden en die in procedure zijn. Ruimtelijke plannen van de landelijke en/of provinciale overheden zijn hier niet in te zien.

Gemeentelijk, provinciaal en landelijk

Om alle ruimtelijke plannen van de rijksoverheid, provincie en alle gemeenten in Nederland in te zien, gaat u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.