Bestemmingsplannen

Met bestemmingsplannen legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. De plannen regelen waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Het is het enige plan voor ruimtelijke ordening dat rechten en plichten vastlegt. Iedereen is dan ook aan het plan gebonden: niet alleen de bewoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan is geen uitvoeringsplan (een verplichting om iets te doen) maar het kan wel ontwikkelingen (bijvoorbeeld bouwplannen) mogelijk maken of tegen gaan. Lees de procedure (pdf 48 kb) van bestemmingsplannen.

Digitaal in te zien

Kaart bestemmingsplan
Vrijwel alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen zijn op een eenvoudige manier digitaal toegankelijk. Via het keuzemenu kunt u diverse ruimtelijke plannen en ook de structuurvisie bekijken.

Let op! Op deze website kunt u alleen de ruimtelijke plannen van de gemeente die nu gelden en die in procedure zijn digitaal inzien. Ruimtelijke plannen van de landelijke en/of provinciale overheden zijn hier niet in te zien.

Om alle ruimtelijke plannen van de rijksoverheid, provincie en alle gemeenten in Nederland in te zien gaat u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Downloads