Bestemmingsplannen

Met bestemmingsplannen legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. De plannen regelen waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Het is het enige plan voor ruimtelijke ordening dat rechten en plichten vastlegt. Iedereen is dan ook aan het plan gebonden: niet alleen de bewoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan is geen uitvoeringsplan (een verplichting om iets te doen) maar het kan wel ontwikkelingen (bijvoorbeeld bouwplannen) mogelijk maken of tegen gaan.

Digitaal in te zien

Vrijwel alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van Culemborg zijn op een eenvoudige manier digitaal toegankelijk.

Culemborgse plannen

Bekijk de Culemborgse ruimtelijke plannen die nu gelden of in procedure zijn. Via het keuzemenu kunt u diverse ruimtelijke plannen en ook de structuurvisie bekijken.

Landelijke plannen

Om alle ruimtelijke plannen van de rijksoverheid, provincie en alle gemeenten in Nederland in te zien gaat u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet worden alle huidige bestemmingsplannen vervangen door één omgevingsplan. Vanaf dat moment behandelt de gemeente Culemborg ruimtelijke plannen volgens de uitgangspunten en regels van deze nieuwe wet.

De gemeente Culemborg neemt nu geen nieuwe bestemmingsplanwijzigingen meer in behandeling. De bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en omgevingsvergunning uitgebreide procedure die nu al in voorbereiding zijn, behandelen we onder de wet die nu geldt. Dat kan alleen als er voor 31 december 2023 een ontwerp ter inzage ligt. Hierbij bekijken we per plan wat haalbaar is. Dit maatwerk bespreken we met de degene die het plan heeft ingediend.

Als er nog een keer sprake is van uitstel van de Omgevingswet, dan wordt per plan bekeken onder welk regels het plan wordt afgehandeld. De datum voor de stop op het oppakken van nieuwe initiatieven onder de huidige wetgeving, verschuift dan met het aantal maanden dat het ingaan van de Omgevingswet opschuift.