Bestemmingsplannen

Met bestemmingsplannen legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. De plannen regelen waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Het is het enige plan voor ruimtelijke ordening dat rechten en plichten vastlegt. Iedereen is dan ook aan het plan gebonden: niet alleen de bewoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan is geen uitvoeringsplan (een verplichting om iets te doen) maar het kan wel ontwikkelingen (bijvoorbeeld bouwplannen) mogelijk maken of tegen gaan. 

Digitaal in te zien

Vrijwel alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen zijn op een eenvoudige manier digitaal toegankelijk. Via het keuzemenu kunt u diverse ruimtelijke plannen en ook de structuurvisie bekijken. 

Let op! Op deze website kunt u alleen de ruimtelijke plannen van de gemeente die nu gelden en die in procedure zijn digitaal inzien. Ruimtelijke plannen van de landelijke en/of provinciale overheden zijn hier niet in te zien.

Om alle ruimtelijke plannen van de rijksoverheid, provincie en alle gemeenten in Nederland in te zien gaat u naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet worden alle huidige bestemmingsplannen vervangen door één omgevingsplan. Dit betekent dat u met een andere procedure te maken krijgt als de Omgevingswet ingaat. Dit betekent ook dat er alleen nog bestemmingsplanprocedures in behandeling worden genomen die voordat de wet ingaat ter inzage gelegd kunnen worden.

Het aanpassen van bestemmingsplannen vraagt veel tijd. Vanaf 1 maart 2023 neemt de gemeente Culemborg geen bestemmingsplanwijzigingen meer in behandeling. De bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en omgevingsvergunning uitgebreide procedure die nu in voorbereiding zijn, worden onder het oude recht afgerond, mits er voor 1 juni 2023 een ontwerp ter visie kan worden gelegd.

Als er nogmaals sprake is van uitstel van de Omgevingswet, dan wordt per plan bekeken onder welk regels het plan wordt afgehandeld. De datum voor de stop op het oppakken van nieuwe initiatieven onder de huidige wetgeving, verschuift dan met het aantal maanden dat het ingaan van de Omgevingswet opschuift.