Bestemmingsplangebied Lanxmeer

De wijk Lanxmeer is een project dat in de jaren negentig is opgezet met, voor die tijd, vergaande en vernieuwende ideeën over het integraal ontwikkelen van de stedenbouwkundig plan. Cultuurhistorie, landschap, water, energie, gebruik van bouwmaterialen en mobiliteit zijn in de opzet onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vergaande bewonersparticipatie bij de ontwikkeling en het beheer was in die tijd een unicum.

Website bewoners

Ook nu nog zijn de bewoners erg betrokken. Niet alleen onderhouden zij gezamenlijk het mandelig gebied nabij hun woningen maar beheren zij ook de openbare ruimte en hebben zij meer dan gemiddeld invloed op de inrichting hiervan. Bewoners beheren een website met nog veel meer over het project Lanxmeerexterne-link-icoon.

Kavels in eigendom van de gemeente

In het bestemmingsplangebied Lanxmeer zijn nog enkele kavels waar nog woningen of bedrijven gerealiseerd gaan worden. 

Kavel 8

Deze locatie is nog niet in de verkoop.

Kavels 9d1 en 9d2

De locaties 9d1 en 9d2 zijn de locaties naast het zwembad ‘De Waterlinie’.
Over deze locaties voeren we gesprekken met een belangstellende.

Kavels 10c in combinatie met 10e (Werfterp)

De locaties 10c en 10e  zijn de kavels Werfterp Noord en – Zuid. In het midden bevindt zich een nog aan te leggen deel van het wijkpark (10d). Op 24 maart 2022 is een intentieovereenkomst getekend door de gemeente en Lithos bouw & ontwikkeling. Afgesproken is de haalbaarheid van woningbouw op de kavels Werfterp Noord en Zuid te onderzoeken. Op de Werfterp Noord wordt onderzocht of de bouw van 8 twee onder één kap woningen mogelijk is. De Werfterp Zuid kan plek bieden aan appartementen voor 1-2 persoonshuishoudens voor de middeninkomens. Afgesproken is dat het dan om circa 44 huurappartementen gaat.

Kavel 10f

Deze locatie is nog niet in de verkoop.

Kavel 10g

10g bevindt zich tussen de Werfterp en het kantoor van de Unie. We zijn hierover in gesprek met een partij.

Kavels in eigendom van derden

Binnen het bestemmingsplan ‘Lanxmeer’ bevinden zich een aantal projecten op grond van derden. Deze staan hieronder.

De Driehoek – Daelmans

Het project De Driehoek bevindt zich op de hoek N320/Rijksstraatweg. Eigenaar van deze gronden is Daelmans Vastgoedexterne-link-icoon. De gemeente en Daelmans hebben sinds 30 juni 2021 een intentieovereenkomst. De plannen zijn om hier circa 140 tot 165 koop- en huurwoningen te bouwen. Met name in het middensegment. De gemeenteraad gaf op 15 april 2021 uitgangspuntenexterne-link-icoon mee aan Daelmans. 

De projectleider bij Daelmans Vastgoed is mevrouw Luca Sibels. Zij is bereikbaar op nummer 043 - 350 35 80

Verenigingsgebouw Taqwa

Er is een plan ontwikkeld voor de bouw van een nieuw verenigingsgebouw met moskee. U kunt voor meer informatie kijken op de website van Taqwaexterne-link-icoon.

Het ontwerp wijzigingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning zijn in te zien via: www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Klik op ‘plannen zoeken’, en vul vervolgens linksboven 'Taqwa' in bij ‘plannaam zoeken’. 

Houtvijver

De locatie ligt vlakbij het treinstation. We onderzoeken of woningbouw op deze locatie haalbaar is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter van Boekel (w.van.boekel@culemborg.nl). Hij is bereikbaar op nummer 06-15215531.

Watertoren Kwartier

De watertoren en het oude pompgebouw zijn in 2018 gekocht door familie Van der Veer. Zij willen de watertoren, het pompgebouw en het terrein een nieuwe functie geven. Om dit mogelijk te maken ondertekenden de gemeente Culemborg en familie Van der Veer de anterieure overeenkomst. Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met eigenaar Koen van der Veer. Hij is bereikbaar op 06 – 81999589.

Vitens

Middenin dit gebied bevindt zich het productiebedrijf van Vitens (drinkwaterwinning). Vitens gaat op het terrein aan de Rijksstraatweg een wateronthardingsinstallatie bouwen. Op de website van Vitensexterne-link-icoon leest u hoe Vitens samen met de omwonenden gekomen is tot het mooie ontwerp van de waterontharder? 

Vragen kunt u stellen via waterontharderculemborg@vitens.nl. De projectgebonden omgevingsmanager bij Vitens is mevrouw Annelies Tigchelaar. Zij is voor meer informatie te bereiken via 06-22279011.