Bestemmingsplan onherroepelijk

20 mei 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg maken bekend dat het bestemmingsplan Culemborg-West Rosa Manusstraat 3 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan gaat over de voormalige Oranje Nassauschool, Rosa Manusstraat 3. Deze wordt vervangen door 17 nieuwbouwwoningen. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan is in te zien in het stadskantoor, Ridderstaat 250 in Culemborg, bij het team Projecten & Regie Ruimte. Het staat ook digitaal op www.culemborg.nl/bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.0216.BPRosamanusstr3-VG01