Beheer van bermen

1 jun 2021
bermen maaien
De bermen binnen de bebouwde kom worden tussen 26 mei en 15 oktober 2021 twee keer gemaaid en opgeruimd.

Twee keer per jaar maaien we de bermen. Eerst de gevaarlijke kruisingen, bochten met slecht zicht en de bermstroken langs wegen, fiets- en voetpaden. Daarna in fases alle bermen binnen de bebouwde kom. Het maaisel wordt opgeruimd.

Het maaien gebeurt volgens de bermbeheerkaart. De bermbeheerkaart is samen met de Natuur- en Vogelwacht en Bureau Waardenburg gemaakt. Hierbij zijn de bermen getoetst aan de eisen van de natuurwet. En ook aan de inventarisatiegegevens over bijzondere planten en kruiden van de Natuur- en Vogelwacht en Bureau Waardenburg. Op de bermbeheerkaart staat de natuurwaarde van de berm en wanneer deze  gemaaid mag worden.

De bermen binnen de bebouwde kom worden tussen 26 mei en 15 oktober 2021 twee keer gemaaid en opgeruimd.

Hoog gras

We krijgen veel vragen binnen over het hoge gras in de bermen. Het natte voorjaar en het recente warme weer zorgen voor hoog gras. Hoger dan normaal. Daarom maaien we nu eerst op plekken waar een onveilige situatie ontstaan. Bijvoorbeeld bij kruisingen op doorgaande wegen.

Biodiversiteit

Biodiversiteit vinden we belangrijk. Als we gras met bloemen maaien, laten we dit tien dagen liggen. Dan heeft het kans om te drogen. Bij het opruimen vallen de zaadjes op de grond en komen er weer nieuwe bloemen.

Veel groenstroken zijn verdeeld in een strook gras met daarnaast een strook bloemen. Die strook gras maaien we eerder, bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid. De strook met bloemen maaien we pas als de bloemen zijn uitgebloeid. Het kan dus zijn dat we tijdens het maaien een stuk van de berm overslaan. Maar dat doen we bewust. Hiermee blijven de natuurwaarden in onze mooie bermen voor de toekomst bewaard.