Beheer van bermen

10 jun 2020
De bermen binnen de bebouwde kom worden tussen 20 mei en 15 oktober 2020 twee keer gemaaid en opgeruimd.

Medewerkers van de gemeente Culemborg maaien de bermen twee keer per jaar. Eerst worden de gevaarlijke kruisingen, bochten met slecht zicht en de bermstroken langs wegen en fiets/voetpaden gemaaid. Daarna komen alle bermen binnen de bebouwde kom in fases aan de beurt. Het maaisel wordt opgeruimd.

bermen maaien
Het maaien gebeurt volgens de bermbeheerkaart. De bermbeheerkaart is samen met de Natuur- en Vogelwacht en Bureau Waardenburg gemaakt. Hierbij zijn de bermen getoetst aan de eisen van de natuurwet. En ook aan de inventarisatiegegevens over bijzondere planten en kruiden van de Natuur- en Vogelwacht en Bureau Waardenburg. Op de bermbeheerkaart staat de natuurwaarde van de berm en wanneer dezeĀ  gemaaid mag worden.

De bermen binnen de bebouwde kom worden tussen 20 mei en 15 oktober 2020 twee keer gemaaid en opgeruimd.

Biodiversiteit

De gemeente Culemborg werkt al jaren aan biodiversiteit. Als de gemeente gras met bloemen maait, laten ze het tien dagen liggen. Dan heeft het kans om te drogen. Bij het opruimen, vallen de zaadjes op de grond en komen er weer nieuwe bloemen.

Veel groenstroken zijn verdeeld in een strook gras met daarnaast een strook met bloemen. Die strook gras maait de gemeente eerder voor bijvoorbeeld de honden of voor de verkeersveiligheid. De strook met bloemen maaien ze dan pas als de bloemen zijn uitgebloeid. Het kan dus zijn dat de medewerkers tijdens het maaien een stuk van de berm overslaan. Het lijkt er dan op dat ze een stuk overslaan, maar dat doen ze bewust. Hiermee blijven de natuurwaarden in onze mooie bermen voor de toekomst bewaard.