Beheer bomen

Op deze pagina ziet u welke bomen in de openbare ruimte we verwijderen.

In onze stad staan veel knotwilgen die genetisch aan elkaar verwant zijn waardoor ze snel ziek worden. De komende jaren investeert Culemborg in nieuwe knotwilgen uit andere gemeenten om meer ‘vers bloed’ binnen de gemeente te krijgen. In Culemborg hebben we in totaal 21092 bomen, waarvan 16% knotwilg is, dat zijn ongeveer 3500 knotwilgen.

Overzicht bomen die gekapt worden

Straatnaam

Boomsoort
Nederlandse naam

(Latijnse naam)

RedenWat plant de gemeente terug?
Achter de VismarktGewone wilg (Salix alba)Zware rot/zwamvorming onderaan de stam.  Op termijn wordt de boom onveilig.Een wilg.
AchterwegCanada populier (Populus canadensis)Deze boom is bijna afgestorven.Populier (Populus × canadensis ‘Koster’). Een mannelijke variant die niet pluist maar katjes produceert. 
Gewone es (Fraxinus excelsior)De boom is ziek en loopt nauwelijks meer uit.Een es (Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’). Een soort die minder vatbaar is voor essentaksterfte. 
Gewone es (Fraxinus excelsior)In 2022 is de stam van deze boom doormidden gebroken, het resterende stamdeel gaan we rooien.Een es (Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’). Een soort die minder vatbaar is voor essentaksterfte.
Gewone es (Fraxinus excelsior)De boom is ziek. In 2021 was er nog voldoende restwand in de stam. Nu is boom ook aangetast aan de andere zijde in de stam. De zwammen en rot zijn te sterk uitgebreid.Een es (Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’). Een soort die minder vatbaar is voor essentaksterfte.
Canada populier (Populus canadensis)De boom is rot tot 25 cm diep in de sta. Daarbij is er geen wortelgroei aan noordzijde. De boom is instabiel.Populier (Populus × canadensis ‘Koster’). Een mannelijke variant die niet pluist maar katjes produceert.
Amstelsingel2x Gewone wilg (Salix alba)Dood.Hier planten we een tak van een geknotte wilg. 
BeatrixstraatDubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii')Deze boom heeft erg last van bloedingsziekte. Herstel is onmogelijk.Dezelfde soort kastanje.
Dubbelbloemige paardenkastanje (Aesculus hippocastanum 'Baumannii')Deze lijdt aan bloedingsziekte. Steeds meer takken sterven af. Een andere (inheemse) soort: Castanea sativa.
Beukeboom2x Pruim (Prunus domestica)De boom is dood en kan omvallen.Een pruim (Prunus domestica 'Opal') waarvan de vruchten gegeten kunnen worden.
BikolaanPeer (Pyrus communis)De conditie wordt steeds slechter. Herstel is niet meer mogelijk.Een peer (Pyrus ‘Doyenné du Comice’) waarvan de vruchten gegeten kunnen worden.
BoerenstraatWitte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)Door de kastanjebloedingsziekte is de kroon van de stam gebroken. De stam halen we weg zodat we een nieuwe boom kunnen planten.Een zilverbes (Elaeagnus ebbingei). De ondergrondse ruimte is ongeschikt voor bomen.
Bosboomgaard

4x Gewone wilg

(Salix alba)

Dood.Hier planten we een tak van een geknotte wilg. 
Cijferpad

Gewone wilg

(Salix alba)

Dood.Hier planten we een tak van een geknotte wilg. 
Daam van DijkwegZwarte populier (Populus nigra 'Brandaris')Houtrot in de stamvoet. De kans dat de stam afbreekt, is te groot te geworden.Populier (Populus × canadensis ‘Koster’). Een mannelijke variant die niet pluist maar katjes produceert.
EikvarenAppel (Malus cultivar)Dood.Een appelboom (Malus domestica 'Cox's Orange Pippin') waarvan de vruchten eetbaar zijn.
Japanse sierkers  (Prunus serrulata)Houtrot in de stam.Wit bloeiende sierkers (Prunus x yedoensis).
ElisabethdreefNoorse esdoorn (Acer platanoides)Ziekte. Herstel is niet mogelijk.Een Noorse esdoorn.
Noorse esdoorn (Acer platanoides)Boom is slecht. Herstel is niet mogelijk..Een Noorse esdoorn.
Waldeck PyrmontdreefZomereik (Quercus robur)De zwammen op de boom breiden zich sterk uit. Er is onvoldoende restwand over. De kans op omwaaien is te groot.Een zomereik.
FluweelboomHaagbeuk (Carpinus betulus 'Frans Fontaine')Ziekte. Er is een sterk vermoeden dat er geen veilige restwand meer over is.We inspecteren de boom. Als de boom niet veilig is, planten we dezelfde haagbeuk terug.
Hermelijnsingel

Hollandse iep

Ulmus hollandica 'Commelin'

Alleen de stobbe van de boom is aanwezig, de stam en kroon niet meer.Een Wilde kardinaalsmuts ( Euonymus europaeus). Een kleinere soort, omdat de ruimte om te wortelen zeer beperkt is.
Johanna NaberstraatHartbladige of Italiaanse els (Alnus cordata)Dood.De zwarte els (Alnus glutinosa).
KanonnenpoortpadGewone wilg (Salix alba)Dood.Een tak van een geknotte wilg.
Klaproos

Sierkers

(Prunus cultivar)

De stam is erg aangetast door intensieve rot. Het risico dat de boom omvalt te groot.Een witbloeiende sierkers (Prunus x yedoensis).
Kooiweg OostCanada populier (Populus canadensis)De top is geheel uitgebroken.

Populier (Populus × canadensis ‘Koster’). Een mannelijke variant die niet pluist maar katjes produceert.

Maar we laten de stam zo lang mogelijk staan voor de spechten.

Canada populier (Populus canadensis)De stam is tot in het midden rot. Er is onvoldoende restwand over.Populier (Populus × canadensis ‘Koster’). Een mannelijke variant die niet pluist maar katjes produceert.
Korte AventuursewegGewone es (Fraxinus excelsior)De stam is aangevreten en heeft boorgaten van insecten. De kans dat de stam breekt is te groot.We planten niks terug, omdat de bomen al zeer kort op elkaar staan.
Gewone es (Fraxinus excelsior)Bijna afgestorven door maaischade.We planten niks terug, omdat de bomen al zeer kort op elkaar staan.
Lange AventuursewegCanada populier  (Populus canadensis)Bijna afgestorven door maaischade.De ratelpopulier (Populus tremula). Een soort die van nature voorkomt.
Canada populier (Populus canadensis)Ziekte: honingzwamaantasting. Het risico op omwaaien is te groot.Populier (Populus × canadensis ‘Koster’). Een mannelijke variant die niet pluist maar katjes produceert.
Grauwe abeel (Populus canescens)Er is een grote holte ontstaan in de stamvoet. Ook de wortelaanzetten zijn sterk aangetast door rot. Hierdoor is de kans op omwaaien van de boom met wortel en al te groot.Een grauwe abeel.
Canada populier (Populus canadensis)De stamvoet rot weg.Een soort die van nature voorkomt: de ratelpopulier (Populustremula).
Maalkoppelweg

Appel

(Malus cultivar)

Sterft af.Een eetbare appel (Malus domestica 'Cox's Orange Pippin').
MoerbeiboomWilde kers (Prunus avium)Holtes en rotting van de stam. Herstel is onwaarschijnlijk.Een pruim (Prunus domestica 'Opal') met eetbare vruchten.
Wilde kers (Prunus avium)Door rot in de stam is het risico op stambreuk te groot.Een pruim (Prunus domestica 'Opal') met eetbare vruchten.
Wilde kers (Prunus avium)Sterft af.

En peer (Pyrus  ‘Doyenné du Comice’) met eetbare vruchten.

MolenwindsingelGewone wilg (Salix alba)Dood.Hier planten we een tak van een geknotte wilg.
MophosostraatPruim (Prunus domestica)Een insect, de houtboorder, tast de stam aan. De conditie is slecht.Een pruim (Prunus domestica 'Opal').
Noteboom

Gewone walnoot

(Juglans regia)

Boom is slecht. Herstel is niet mogelijk.De wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus). Een kleinere boom omdat de wortels weinig ruimte om te groeien.
OeverloperpadGewone wilg (Salix alba)DoodHier planten we een tak van een geknotte wilg.
Oude BeesdsewegGewone es (Fraxinus excelsior)Bijna afgestorven.Een els (Alnus incana).
Gewone es (Fraxinus excelsior)Ziekte. Het risico voor omvallen is te groot.Een els (Alnus incana).
Parc de Triomphe2x Tamme kastanje (Castane asativa)Groeit niet.Een nieuwe tamme kastanje.
Parklaan

Sierkers

(Prunus cultivar)

Ernstige zwamaantasting.Eeen witbloeiende sierkers (Prunus x yedoensis)
Gewone es (Fraxinus excelsior)Dood.Een haagbeuk (Carpinus betulus) die groter wordt dan een es.
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'Honingzwamaantasting.Een gewone esdoorn.
Gewone es (Fraxinus excelsior 'Westhofs' Glorie')Ziekte.Een es (Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’), maar een soort die minder vatbaar is voor essentaksterfte.
Gewone es (Fraxinus excelsior 'Westhofs' Glorie')Deze es is erg ziek door essentaksterfte.Wanneer de inspecteur aangeeft dat kap nodig is: Een es (Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’), maar een soort die minder vatbaar is voor essentaksterfte.
Gewone walnoot (Juglans regia)Dood.Een gewone walnoot.
Gewone es (Fraxinus excelsior)Sterft af.Een es (Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’), maar een soort die minder vatbaar is voor essentaksterfte.
PlantageAmerikaanse eik (Quercus rubra)Deze boom staat scheef. De grond aan de achterkant komt omhoog en de boom gaat  omvallen.Een Amerikaanse eik.
Witte paardenkastanje  (Aesculus hippocastanum)Ziekte en wortelrot.  Helaas is vorig jaar wortelrot. De boom hangt scheef hangt richting een woning.Dezelfde soort kastanje.
Gewone esdoorn  (Acer pseudoplatanus)Wortelrot. De boom hangt scheef hangt richting een woning.Een gewone esdoorn.
Rekenpad2x Gewone wilg (Salix alba)Dood.Een tak van een geknotte wilg. 
Ridderstraat

Peer

(Pyrus cultivar)

Dood.Een eetbare perensoort (Pyrus ‘Doyenné du Comice’)
Rommersteeg6x Canada populier  (Populus canadensis)Ziekte. Door diepe holtes in het hout en houtrot is het risico op breuk of omvallen te groot.Populier (Populus × canadensis ‘Koster’), maar dan een mannelijke variant die niet pluist maar katjes produceert.
Rommersteeg NoordGewone es (Fraxinus excelsior)Dood.Een es (Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’) die minder vatbaar is voor essentaksterfte.
SpaarnewegWitte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)Dood door de de kastanjebloedingsziekte.Een witte paardenkastanje.
SportlaanSierpeer (Pyrus calleryana 'Chanticleer')Dood.Een sierpeer.
Van Limburg StirumstraatJapanse sierkers (Prunus serrulata)De stam is volledig hol en er is nog maar zeer weinig restwand.Een sierkers (Prunus x yedoensis).
Japanse sierkers (Prunus serrulata)Dusdanig slecht en herstel niet mogelijk.14-16 Prunus x yedoensis.
Gewone esdoorn (Acer pseudo platanus)Ziekte. Herstel is niet mogelijk.Een gewone esdoorn.
Japanse sierkers (Prunus serrulata)De stamvoet is ernstig beschadigd door de maaimachine.Een Prunus serrulata 'Kazan'.
Van Pallandtdreef

Zomereik

(Quercus robur)

We rooien deze zomereik omdat hij te dicht op de oprit staat.

Zomereik

(Quercus robur)

De boom is aangetast en rot zit tot diep in de stamvoet.Een zomereik.
Waldeck Pyrmontdreef

Zomereik

(Quercus robur)

De stam is aangetast en er is bastnecrose zichtbaar. Herstel is niet mogelijk.Een zomereik.

Zomereik

(Quercus robur)

De aangeplante zomereik is niet gaan groeien.Een zomereik.
Weithusen

3x Gewone wilg

(Salix alba)

Dood.Hier planten we een tak van een geknotte wilg. 
W. W. Franckenpad

Zomereik

(Quercusrobur)

De vorig jaar geplante boom is niet gaan groeien.Een zomereik.
Wethouder Schoutenweg2x Gewone es (Fraxinus excelsior)Deze boom is al al lang ziek. Hij heeft meerdere vruchtlichamen van de dikrandtonderzwam en rot in de stamvoet.Een es (Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’) die minder vatbaar is voor essentaksterfte.
Gewone es (Fraxinus excelsior)Aantasting door de Honingzwam aan de stamvoet. Het risico op omvallen is te groot.Een es (Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’) die minder vatbaar is voor essentaksterfte.
2x Gewone es (Fraxinus excelsior)Ziekte. Door aantasting zijn grote holtes ontstaan.Een es (Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’) die minder vatbaar is voor essentaksterfte.
Els (Alnus x spaethii)Boorgaten door insecten: houtboorders. Het risico op stambreuk is te groot.Een els.
WilhelminadreefWitte paardenkastanje  (Aesculus hippocastanum)Aangetast door honingzwam. De restwand van de stam is onvoldoende dik. Een witte paardenkastanje.
Witte paardenkastanje  (Aesculus hippocastanum)Ziek. Herstel is niet meer mogelijk.Een witte paardenkastanje terug.
Witte paardenkastanje  (Aesculus hippocastanum)Loszittend bastweefsel. In de bastscheuren is een rottingsproces gaande. Herstel is niet mogelijk.Een witte paardenkastanje.
ZeedijkHollandse iep (Ulmushollandica 'Vegeta')De stam is aangetast door de zwam ‘gewoon fluweelpootje’ en rotvorming. De boom is bijna dood.Een iep (Ulmus hollandica 'Commelin'.) Deze is minder vatbaar voor iepziekte.