Begraafplaatsen

In de gemeente Culemborg kun je graven en grafkelders alleen huren. De rechten over een graf gelden voor 20 jaar en over een kelder voor 40 jaar.

In het jaar dat de rechten verlopen schrijft de gemeente de rechthebbende aan. De rechthebbende kan dan de rechten verlengen, maar kan ook afstand doen van het graf.

Culemborg heeft meerdere begraafplaatsen. Ze liggen allemaal aan de Achterweg en vormen één complex. Lees meer over de begraafplaatsen op begraafplaatsenculemborg.nl.

Deze begraafplaatsen worden beheerd door de Beheersstichting Begraafplaatsen Culemborg (BBC). De gemeente Culemborg maakt deel uit van het bestuur van de stichting.

Als de rechthebbende op een graf overlijdt, schrijft de gemeente de naaste familie aan. De familie krijgt de mogelijkheid om de grafrechten over te nemen.

Naast het overdragen van grafrechten of het verlengen daarvan bestaat ook de mogelijkheid om er afstand van te doen. De rechthebbende vult dan een 'Afstandsverklaring' in. Het gevolg is dat het graf na enige tijd geruimd wordt.

Als u als rechthebbende verhuist, is het verstandig om een 'Adreswijziging rechthebbende' in te vullen. De gemeente kan u dan benaderen als dit nodig is. Bijvoorbeeld als het grafmonument beschadigd is of bij de verlenging van de huurtermijn en dergelijke.

Als de rechthebbende aan het einde van de looptijd niet meer over de rechten wil beschikken, dan kan hij of zij deze grafrechten overdragen aan iemand anders. Dit kan door het formulier 'Overname van grafrechten' in te vullen. Als u de rechten wilt overdragen, hoeft u niet te wachten tot het einde van de looptijd. Dit kan altijd.