Beeldvormende bijeenkomst Financiën op 11 maart

6 mrt 2019
College van B&W en gemeenteraad in gesprek over de financiële behoeften van de gemeente Culemborg.

De Culemborgse gemeenteraad heeft in het raadsprogramma Ruimte voor de Stad grote ambities voor de stad verwoord). Om deze ambities ook financieel waar te kunnen maken én de financiële positie op orde te houden moeten er keuzes worden gemaakt. Dat gebeurt elk jaar  in juni/juli.

Op 11 maart 2019 gaan college van B&W en gemeenteraad in gesprek tijdens een beeldvormende raadsbijeenkomst (zie agenda van de raad). Het doel is input op te halen voor het opstellen van de kadernota. In de kadernota stelt de gemeenteraad de financiële kaders vast voor de begroting voor het volgende jaar.