Beeldregieplan Honddijk

Het beknopt beeldregieplan Honddijk Culemborg ligt ter inzage. Hierin staan sfeerbeelden en kernkwaliteiten van het gebied.

Ter inzage

Op 27 mei is het Beeldregieplan Honddijk gepubliceerd op officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.

Het Beeldregieplan ligt tot en met 7 juli ter inzage:

  • in het stadskantoor van Culemborg,
  • digitaal; download daarvoor de pdf hieronder.

Reactie

Tijdens de inzagetermijn kunt u reageren op het Beeldregieplan. Uw reactie stuurt u onder vermelding van ‘Beeldregieplan Honddijk Culemborg' naar: 

Gemeenteraad van Culemborg
Postbus 136
4100 AC Culemborg