Basis-, sleutel- en beheerafspraken Redichemse Waard

De gemeente is als erfpachter verantwoordelijk voor het beheer van het gebied Redichemse Waard. En is daarmee ook verantwoordelijk voor de sleuteluitgifte aan partijen die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Basisafspraken

De gemeente vroeg Sanderse om de uitgifte van de reservesleutel uit te voeren voor partijen die af en toe toegang moeten hebben. Dat gebeurt volgens de voorwaarden van de gemeente. Daarbij gelden de volgende toegangsregels:

  • Het loophek is het hele jaar open, zodat voetgangers in het openbare deel kunnen recreëren
  • Het autohek is het hele jaar op slot
  • Er staat een bord bij de toegang met de gedragsregels

Sleutelbezit

Er is een aantal betrokkenen die met een auto op het terrein moeten kunnen komen. Daarvoor hebben zij een sleutel van het autohek nodig. Of iemand een sleutel moet hebben, wordt getoetst aan de volgende criteria.

De sleutel is nodig:

  • voor het uitvoeren van werkzaamheden op de pachtgrond of de gemeentegrond
  • voor veiligheid: politie, brandweer en hulpdiensten
  • voor handhaving, beheer en opruimen
  • voor activiteiten van een door de gemeente vast te stellen vereniging of vrijwilligersorganisatie
  • vanwege eigendom van een deel van de grond

Wanneer een nieuwe organisatie een sleutel wil ontvangen, kan zij dat aanvragen bij de gemeente Culemborg. De partijen die een sleutel bezitten, krijgen hierover een brief van de gemeente. Daarin staan voorwaarden voor het gebruik en afspraken over de reservesleutel. Zij tekenen voor ontvangst van de sleutel en het gebruik onder de gestelde voorwaarden.

Beheer van de Redichemse Waard

De gemeente zorgt voor het vrij, veilig en toegankelijk houden van de niet verpachte delen in de Redichemse Waard. We knotten de wilgen in het gebied, snoeien bomen bomen en bosplantsoen en maaien de grasvegetaties. Ook repareren we waar nodig de wandelpaden en afrasteringen. Snoeiwerkzaamheden gebeuren meestal in de winter, buiten het broedseizoen van vogels.

De gemeente beheert nergens natuurgebieden in de uiterwaarden. Het beheer in de Redichemse Waard is alleen het vrij en veilig toegankelijk houden van het gebied. Door ‘extensief beheer’ verbetert de biodiversiteit in het gebied. Door bijvoorbeeld heel beperkt te maaien, krijgen grassen en kruiden meer kans zich te vermeerderen in dit gebied. Waar het kan overlegt de gemeente met het Collectief Redichemse Waard of vrijwilligers georganiseerd beheerwerkzaamheden uit kunnen voeren. 

De gemeente kijkt samen met de pachters in het gebied naar meer invulling aan de natuurwaarden in dit mooie gebied.