Andere minimaregelingen

Heeft u weinig inkomen? Dan zijn er nog andere minimaregelingen om u te helpen.

Regelingen

Alle regelingen in Culemborg

Doe Mee® regeling

Bent u gepensioneerd en heeft u weinig geld voor iets extra’s? Misschien kunt u aanspraak maken op een bijdrage van de Doe Mee® regeling van ElkWelzijn.

Meer over de Doe Mee® regeling

Jeugdfonds sport en cultuur

Het Jeugdfonds sport en cultuur wil dat alle kinderen sportlessen en lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Jeugdfonds sport en cultuur 

Stichting Leergeld

U kunt een beroep op stichting leergeld doen als u voor uw kind(eren) bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunt betalen en u een inkomen heeft lager dan 120% van de bijstandsnorm.

Stichting Leergeld

Belastingdienst Toeslagen

Heeft u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen van de Belastingdienst. Zo'n bijdrage heet een toeslag. Er zijn 4 toeslagen:

  • zorgtoeslag: een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
  • kindgebonden budget: een bijdrage in de kosten van uw kinderen
  • huurtoeslag: een bijdrage in uw huurkosten
  • kinderopvangtoeslag: een bijdrage in de kosten van kinderopvang

Ga voor meer informatie en het aanvragen naar Belastingdienst Toeslagen .

DUO

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk. U kunt hier o.a. terecht voor;

Kijk voor meer informatie op de website van DUO.