Alcoholwetvergunning

Per 1 juli 2021 vervangt de nieuwe Alcoholwet de Drank- en Horecawet. Daarom noemen we de drank- en horecavergunning voortaan alcoholwetvergunning. Er zijn twee varianten van de alcoholwetvergunning:

 • Een alcoholwetvergunning voor ho­re­ca­be­drij­ven of slijterijen waar­bij het schenken of verkopen van alcoholhoudende drank het hoofd­doel is. Bijvoor­beel­d in ca­fés, res­tau­rants en an­de­re com­mer­ciële ho­re­ca­- of slijtersbedrijven. Deze kunt u aanvragen via het volgende formulier.
 • Een alcoholwetvergunning voor in­stel­lin­gen waar­bij het schenken van alcoholhoudende drank niet het hoofddoel is, maar een bij­kom­sti­ge ac­ti­vi­teit. Dit noe­men we ook wel ‘pa­ra­com­mer­ciële’ ho­re­ca­be­drij­ven. Dat zijn mee­st­al stich­tin­gen of ver­e­ni­gin­gen. Bijvoorbeeld in buurt­hui­zen en kan­ti­nes van (sport)ver­e­ni­gin­gen.

Wilt u een alcoholwetvergunning aanvragen? Lever dan de volgende documenten aan.

Voor commerciële horecabedrijven:

 • Een ingevuld aanvraagformulier alcoholwetvergunning model A.
 • Een geldig kopie van een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) van de leidinggevende.
 • Verklaring Leidinggevende model A.
 • Het huur-, koop-, of pacht­con­tract.
 • Een plattegrond van de inrichting. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en de oppervlaktes in m2 van de publiekstoegankelijke ruimtes zijn. Op de plattegrond moet aangegeven staan waar de bar, keuken, toiletten zijn.

Voor para-commerciële horecabedrijven:

 • Een ingevuld aanvraagformulier alcoholwetvergunning model B. 
 • Een geldig kopie van een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) van de leidinggevende.
 • Verklaring Leidinggevende model B.
 • Het huur-, koop-, of pacht­con­tract.
 • Een plattegrond van de inrichting. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en de oppervlaktes in m2 van de publiekstoegankelijke ruimtes zijn. Op de plattegrond moet u ook aangeven waar de bar, keuken, toiletten zijn.
 • Bestuursreglement. Kijk op de website van het NOC*NSF voor het model bestuursreglement alcohol in sportkantines en de Richtlijnen Alcoholbeleid Sport.
 • De statuten van de oprichting van de stichting of vereniging.

Wijziging leidinggevende

Komt er een andere leidinggevende (bij) in uw bedrijf? Dan moet u dit bij ons melden. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. Lever de volgende documenten aan:

 • Aanvraagformulier wijziging leidinggevende.
 • Een geldige kopie van het identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) van de leidinggevende.
 • Een ingevulde werkverklaring of arbeidsovereenkomst.

Ontheffing

WIlt u bij een bijzondere gelegenheid zwak-alcoholhoudende drank schenken, zoals bier wijn? Bijvoorbeeld bij een evenement, jubilea of recept. Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. De ontheffing geldt voor maximaal 12 aaneengesloten dagen. Een ontheffing voor sterke drank is niet mogelijk. U vraagt een ontheffinf aan via het onderstaande formulier:

Stuur uw aanvraag op naar:
Info@culemborg.nl ter attentie van Team Veiligheid

Of

gemeente Culemborg
t.a.v. Team Veiligheid
Postbus 136
4100 AC Culemborg

Begint u een nieuwe bedrijf of neemt u  een bedrijf over? Dan doen we een Bibob-onderzoek om te kijken waar het geld vandaan komt. Zo willen we voorkomen dat we indirect criminele activiteiten mogelijk maken. Ook willen we op die manier de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers beschermen. Informatie over de Wet Bibob kunt u vinden op de website van Justis.

Gaan wij een Bibob-onderzoek doen? Dan moet u een Bibob-vragenlijst invullen.