Alcoholwetvergunning

Schenkt u alcoholhoudende drank in een horecabedrijf? Bijvoorbeeld in een café, restaurant, sportkantine of verenigingslokaal. Of verkoopt u sterke drank in een slijterij? Dan heeft u een vergunning nodig op basis van de Alcoholwet.

Varianten vergunning

Er zijn twee varianten van de alcoholwetvergunning:

 • Een alcoholwetvergunning voor ho­re­ca­be­drij­ven of slijterijen waar­bij het schenken of verkopen van alcoholhoudende drank het hoofd­doel is. Bijvoor­beel­d in ca­fés, res­tau­rants en an­de­re com­mer­ciële ho­re­ca­- of slijtersbedrijven. Deze kunt u aanvragen via het volgende formulier.
 • Een alcoholwetvergunning voor in­stel­lin­gen waar­bij het schenken van alcoholhoudende drank niet het hoofddoel is, maar een bij­kom­sti­ge ac­ti­vi­teit. Dit noe­men we ook wel ‘pa­ra­com­mer­ciële’ ho­re­ca­be­drij­ven. Dat zijn mee­st­al stich­tin­gen of ver­e­ni­gin­gen. Bijvoorbeeld in buurt­hui­zen en kan­ti­nes van (sport)ver­e­ni­gin­gen.

Aanvragen voor commercieel horecabedrijf

Lever de volgende documenten aan: 

 • Een ingevuld aanvraagformulier alcoholwetvergunning model A;
 • Een geldig kopie van een legitimatiebewijs van de leidinggevende;
 • Verklaring Leidinggevende model A;
 • Het huur-, koop-, of pacht­con­tract;
 • Een plattegrond van de inrichting. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en de oppervlaktes in m2 van de publiekstoegankelijke ruimtes zijn. Op de plattegrond moet aangegeven staan waar de bar, keuken, toiletten zijn.

Aanvragen voor para-commerciële horecabedrijven

Lever de volgende documenten aan: 

 • Een ingevuld aanvraagformulier alcoholwetvergunning model B. 
 • Een geldig kopie van een legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs) van de leidinggevende.
 • Verklaring Leidinggevende model B.
 • Het huur-, koop-, of pacht­con­tract.
 • Een plattegrond van de inrichting. Hierop moet duidelijk staan wat de afmetingen (lengte, breedte en hoogte) en de oppervlaktes in m2 van de publiekstoegankelijke ruimtes zijn. Op de plattegrond moet u ook aangeven waar de bar, keuken, toiletten zijn.
 • Bestuursreglement. Kijk op de website van het NOC*NSFexterne-link-icoon voor het model bestuursreglement alcohol in sportkantines en de Richtlijnen Alcoholbeleid Sport.
 • De statuten van de oprichting van de stichting of vereniging.

Stuur uw aanvraag op naar:
Info@culemborg.nl ter attentie van Team Veiligheid

Of

gemeente Culemborg
t.a.v. Team Veiligheid
Postbus 136
4100 AC Culemborg

Kosten

VergunningPrijs
Alcoholwetvergunning€ 619
Wijzigen vergunning€ 88,35

Duur aanvraag

Normaal hebt u binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. U moet daarvoor wel een complete aanvraag indienen. Een eventuele verbouw van uw pand of een BIBOB-onderzoekexterne-link-icoon kunnen ervoor zorgen dat de afhandeling van uw aanvraag langer duurt.