Akte burgerlijke stand

U hebt een bewijs nodig van bijvoorbeeld een overlijden, geboorte, huwelijk of echtscheiding. Een afschrift van een akte wordt ook vaak een uittreksel genoemd.

Soorten akten

U kunt de volgende akten aanvragen:

 • Geboorteakte;
 • Huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte;
 • Echtscheidingsakte of beëindiging partnerschapsakte;
 • Overlijdensakte.

U kunt ook een internationale akte burgerlijke stand aanvragen. 

Aanvragen

Vraag de akte online aan of maak een afspraak. 

U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen:

 • Voor uzelf.
 • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar.
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

Iemand anders laten afhalen

U kunt een afschrift van deze akte ook laten afhalen door iemand die u machtigt. Hiervoor moet u een machtigingsformulier invullen. De gemachtigde moet van u en van hem/haarzelf een identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) kunnen laten zien. De gemachtigde moet de kosten direct aan de balie betalen.

Verder kunnen de volgende personen (zonder machtiging) een afschrift aanvragen:

 • (groot)ouders en (klein)kinderen voor elkaar;
 • de erfgenamen;
 • de huwelijks- of geregistreerd partner;
 • de wettelijk vertegenwoordiger;
 • degene die het nodig heeft voor een gerechtelijke procedure.

Iemand anders doet de aanvraag voor u

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Kosten

Beschrijving Prijs
Akte (afschrift) burgerlijke stand € 16,85
Internationale akte € 16,85

Openingstijden

maandag 9.00 - 16.00 uur
dinsdag 9.00 - 19.00 uur
woensdag 9.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 16.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Wij werken op afspraak

Bezoekadres

Ridderstraat 250 (ingang Oostersingel)
4101 BK Culemborg

Postadres

Postbus 136
4100 AC Culemborg

Informatiemagazine - voorzieningen en stratengids
 

Contact

Telefoon 0345 477 700
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00 - 16.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

E-mail info@culemborg.nl

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Culemborg