Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

Afschrift of uittreksel

Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

Een uittreksel aanvragen

U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen:

 • Voor uzelf.
 • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar.
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

Internationaal uittreksel

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Online aanvragen

 • Uw gegevens om te kunnen internetbankieren

Persoonlijk afhalen

 • Uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
 • Pinpas om te betalen

 Afspraak maken

Iemand anders machtigen

U kunt een afschrift van deze akte ook laten afhalen door iemand die u machtigt. Hiervoor moet u een machtigingsformulier invullen. De gemachtigde moet van u en van hem/haarzelf een identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) kunnen laten zien. De gemachtigde moet de kosten direct aan de balie betalen.

Verder kunnen de volgende personen (zonder machtiging) een afschrift aanvragen:

 • (Groot)ouders en (klein)kinderen voor elkaar
 • De erfgenamen
 • De huwelijks- of geregistreerd partner
 • De wettelijk vertegenwoordiger
 • Degene die het nodig heeft voor een gerechtelijke procedure.

Let op: in Culemborg kunt u alleen met PIN betalen!

€ 14,00