Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuw lid

24 mrt 2021
Bent u actief betrokken in Culemborg? Ligt uw hart bij Culemborgers die wel wat steun kunnen gebruiken?

Adviesraad Sociaal Domein zoekt een nieuw lid. De Adviesraad geeft namens alle inwoners gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W en de gemeenteraad. De adviezen gaan over hulp bij werk en inkomen (Participatie), hulp bij opvoeden en opgroeien (Jeugd) en ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo).

Woon je in Culemborg en ben je aantoonbaar betrokken bij het onderwerp Jeugd? Wil je je daar verder in verdiepen en er ook veel voor terugkrijgen? Dan pas jij misschien wel bij de Adviesraad.

Bekijk de vacature op www.culemborgkanmeer.nl