Adviesraad Sociaal Domein Inclusief

De Adviesraad Sociaal Domein Inclusief geeft namens de inwoners van Culemborg gevraagd en ongevraagd advies aan het college van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

De adviezen gaan over ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking, hulp bij werk en inkomen en hulp bij opvoeden en opgroeien.