Advies nieuw windpark

22 okt 2019
Vrijstad Windwinning en Eneco onderzoeken de mogelijkheid om een nieuw windpark in Culemborg aan te leggen. Door de grootte van het windpark is een milieueffectrapport (MER) nodig.

Om onderzoek te kunnen doen naar de effecten van het windpark op de directe omgeving. Er zijn veel reacties ontvangen. Op basis daarvan stelde het college van B&W op 15 oktober voorwaarden vast. Daaraan moet het MER voldoen. Vrijstad Windwinning en Eneco zijn nu aan zet om het MER op te stellen.