Activiteitenbesluit - Goilberdingerdijk

5 aug 2020

De volgende melding activiteitenbesluiten is geaccepteerd:

  • Goilberdingerdijk 3, realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem -– 28-7-2020, 0214143478