Activiteitenbesluit geaccepteerd Arsenaal

21 jul 2020

De volgende melding activiteitenbesluit is geaccepteerd:

  • Arsenaal 60, 4106CA,het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem -– 10 juli 2020, 0214142173