Activiteitenbesluit geaccepteerd Achterweg

12 aug 2020
De volgende melding activiteitenbesluit is geaccepteerd: Achterweg 7a, realiseren van gesloten bodemenergiesysteem - 04-08-2020 - 0214144364.