Aanwijzings- en benoemingsbesluit

26 mrt 2020
Burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg hebben besloten de directeur / streekarchivaris van het Regionaal Archief Rivierenland aan te wijzen als gemeentearchivaris.

Dit is besloten volgens artikel 32 van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995. Dit besluit geldt vanaf 1 januari 2020.