aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminadreef 24

24 Feb 2021
 Wilhelminadreef 24, bouwen woning * 15 februari 2021, ODR2101143

Tegen aangevraagde vergunningen is geen bezwaar mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Omgevingsdienst Rivierenland, via t. 0344 579 314.